Instrumente pentru dialog eficient în interesul persoanelor vârstnice
09-09-2019

Cetățenii au la dispoziție o paletă largă de mijloace și instrumente pentru a purta un dialog activ cu autoritățile din localitățile lor de domiciliu sau din zona lor de interes.

În cazul persoanelor vârstnice, subiectele de maximă importanță în acest dialog sunt legate de măsurile și serviciile de securitate socială, suport și asistență de care ele pot beneficia în comunitate, așa încât să trăiască demn și să își poată păstra autonomia o perioadă cât mai lungă de timp.

Detalii
Actorii - cheie în procesul de furnizare a serviciilor de asistență și sprijin pentru persoanele vârstnice
06-09-2019

Persoanele vârstnice (beneficiari, autoreprezentanți sau organizații ale persoanelor vârstnice) – acestea sunt cele care, odată ce nevoile lor de îngrijire și sprijin devin mai complexe, trebuie să fie încurajate să solicite sprijin specializat, pentru ca gradul lor de autonomie să fie prezervat pe o durată cât mai lungă. Chiar și atunci când deteriorarea capacităților fizice sau intelectuale este mare, persoanele vârstnice trebuie să fie susținute în a comunica modul în care doresc să fie ajutate sau îngrijite. Respectul demnității persoanelor este esențial pentru buna calitate a vieții și pentru integritatea fizică și mentală a fiecăruia.

Detalii
Diferențe de gen în orientarea pentru carieră
28-08-2019

Dezvoltarea carierei este un proces desfăşurat pe parcursul întregii vieţi, prin care individul îşi defineşte şi redefineşte viaţa şi rolurile sale de muncă. Cariera implică mai mult decât opţiunea profesională din perioada adolescenţei.

Orientarea pentru carieră include cunoaşterea intereselor individuale, a abilităţilor, talentelor, aşa cum se modifică şi se dezvoltă acestea pe parcursul experienţelor educaţionale. Restrângerea acestor experienţe şi opţiuni educaţionale la activităţi specific “feminine” sau specific “masculine” determină diferenţe şi limitări din perspectiva genului în alegerea şi dezvoltarea carierei.

Detalii
Necesitatea propunerii unei politici publice în domeniul achizițiilor de servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice
28-08-2019

Provocarea demografică reprezentată de îmbătrânirea populaţiei României necesită un răspuns activ pentru abordarea nevoilor actuale ale vârstnicilor vulnerabili socio-economic, mai ales la nivel local. Această grupă de vârstă necesită o atenţie specială, având în vedere nevoia mai mare de servicii de îngrijire pe termen lung a populaţiei în vârstă. De aceea se impune construirea accelerată a unui sistem național de servicii sociale și social medicale pentru persoanele vârstnice, accesibile, de  bună calitate, unitar reglementate, disponibile pe întreg teritoriul național. Acest lucru va deveni posibil prin dezvoltarea capacității societății civile, a mediului academic și a altor parteneri sociali relevanți care să susțină și să promoveze reforma administrației publice, formulând propuneri alternative la pachetul legislativ privind achizițiile publice.

Detalii
MODELE EUROPENE DE SERVICII PENTRU PERSOANELE VÂRSTINICE: Sistemul olandez de sănătate și îngrijire
21-08-2019

Filosofia pe care este bazat sistemul olandez de sănătate este constituită din câteva principii:

- accesul la îngrijire pentru toți, serviciile sunt integrate medicale și sociale;

- solidaritatea prin asigurarea medicală (obligatorie penru toți și disponibilă tuturor);

- servicii sănătate de înaltă calitate.

Detalii
Accepta, pentru a fi acceptat! Film realizat în cadrul campaniei “Șanse egale pentru toți”

 

    

Prin ochii seniorilor!

Ingrijirea la domiciliu - o necesitate!

SenioriNet- Retea informala de ONG-uri furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org