Anunturi

ANUNŢ

PROCEDURA DE SELECȚIE PARTENER AUTORITATE PUBLICĂ

 ASOCIATIA FOUR CHANGE, cu sediul în Bucuresti, str. Motilor, nr.13A, CUI 30064634, reprezentată legal de Pasare Aurelia, în calitate de Preşedinte, lansează prezentul anunţ de selecţie în vederea scrierii unui proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, apel de propuneri proiecte "Dezvoltarea locală integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate", Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei", Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio economică a comunităților marginalizate, Obiectiv specific

4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate.

Autoritățile publice locale din regiunea Sud-Est, zonă rurală/urbană sunt invitate să își manifeste intenția de asociere prin transmiterea unei scrisori de intenție la adresa: Bucuresti, Str. Motilor, nr. 13A sau office@4change.ro .

Va multumim! 

Anuntul privind procedura de selectie partener Autoritate Publica poate fi descarcat de AICI

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org