Cine poate beneficia de îngrijire la domiciliu?

Toți vârstnicii din România au dreptul la îngrijiri la domiciliu, dacă în urma evaluării de specilitate se demonstrează necesitatea acestui serviciu

Criterii pe baza cărora se poate acorda îngrijire la domiciliu pentru vârstnici:

  • Vârstnicul este în imposibilitatea de a se deplasa sau de a se îngriji singur
  • Vârstnicul suferă de afecţiuni cronice pentru care necesitaţi tratamente periodice sau alt tip de îngrijiri medicale
  • Vârstnicul a venit acasă după o perioadă de spitalizare şi are de continuat un tratament acasă.

Condiții de acordare a serviciilor sociale de îngrijire

Asistenţa socială se acordă la cererea persoanei vârstnice interesate, a reprezentantului legal al acesteia, a personalului de specialitate din cadrul consiliului local, a poliţiei, a unităţilor de cult recunoscute în România sau a organizaţiilor neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistenţa socială a persoanelor vârstnice.

Dreptul de asistenţă socială se stabileşte pe baza anchetei sociale, cu respectarea criteriilor prevăzute în grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice.

Ancheta socială poate fi realizată de autoritatea locală sau de furnizorul acreditat.

Condiții de acordare a serviciilor medicale de îngrijire

Serviciile medicale sunt acordate în baza reglementărilor legale privind asigurările sociale de sănătate.

Pentru a beneficia de îngrijiri la domiciliu este nevoie de recomandare de la medicul de specialitate, ținând seama de starea de sănătate a asiguratului și de gradul de dependență al acestuia.

Perioada pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se stabilește de către medicul care a făcut recomandarea, cu obligativitatea precizării ritmicității sau periodicității serviciilor, dar nu mai mult de 90 de zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni în una sau mai multe etape (seturi de îngrijiri).

Serviciile sociale şi socio-medicale se asigură fără plata contribuţiei persoanelor vârstnice care nu au venituri sau ale căror venituri sunt mai mici de 5 ori decât nivelul venitului net lunar luat în calcul la stabilirea ajutorului social pentru o persoană singură.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org