De ce este nevoie de îngrijire la domiciliu - 10 beneficii esențiale

Serviciile de îngrijire pentru vârstnici se oferă ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, vârstnicul necesitând astfel ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi.

Situaţia de dependenţă este o consecinţă a bolii, traumei şi dizabilităţii şi poate fi acutizată de absenţa relaţiilor sociale şi a resurselor economice adecvate

  1. Furnizează asistență medicală și socială certificată, oferită de cadre specializate – asistent medical, asistent social și/sau îngrijitor la domiciliu;

  2. Cresc speranța de viață a beneficiarilor de servicii, cu precădere a celor mai vulnerabili dintre vârstnici, persoane fără familia aflată în imediata apropiere, care locuiesc în comunități izolate și cu acces limitat la infrastructura de bază (drumuri accesibile, apă curentă sau încălzire);

  3. Permit familiilor să rămână unite prevenind ruptura şi permiţând persoanei în vârstă dependente să rămână la domiciliu şi să primească îngrijirea necesară;

  4. Păstrează calitatea vieții, oferă vârstnicului avantajele unei “vieţi de calitate” opuse celei din instituţii;

  5. Reduc numărul zilelor de spitalizare a persoanelor vârstnice dependente;

  6. Reduc riscul aparitiei infectiilor intraspitalicesti;

  7. Permit medicului de familie sau medicului specialist monitorizarea evoluției pacienților, prin intermediul furnizorilor de îngrijire;

  8. Cresc sentimentul de securitate al pacienților;

  9. Cresc implicarea autorităţilor locale în viața vârstnicilor, și implicit a comunității;

  10. Cresc conştientizarea comunității cu privire la importanţa evitării instituţionalizării persoanelor în vârstă, dependente prin îngrijirea la domiciliu.

 

* sursa foto: Caritas Alba-Iulia

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org