RAPORT ANUAL 2014 - 2015 

In decursul celor 2 ani am susţinut dezvoltarea comunitară a satelor şi comunelor dezavantajate, prin crearea de grupuri de iniţiativă locale şi mobilizarea cetăţenilor pentru a soluţiona problemele locale, am contribuit la dezvoltarea de iniţiative antreprenoriale prin cursuri de formare profesională în domeniul antreprenoriatului, consultanţă de specialitate şi oferirea de premii pentru deschiderea de afaceri, iar în calitate de membru fondator al Reţelei SenioriNet am contribuit la îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire la domiciliu dedicate persoanei vârstnice.  

Citeste Raportul anual 2014 - 2015


"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org