Servicii sociale sub lupă – Interviu cu organizații partenere: HOSPICE Casa Speranței
14 Octombrie 2019

I: Care sunt, în opinia dumneavoastră, provocările furnizorilor de servicii sociale și/sau socio-medicale?

R: Principalele provocări ale furnizorilor de servicii socio-medicale ar fi (mă gândesc în special la organizația din care provin și care furnizează astfel de servicii persoanelor diagnosticate cu o boală incurabilă, dar nu numai):

- Legislația în domeniul sanitar care nu încurajează furnizorii de servicii medicale să încheie contracte cu casele județene de asigurări de sănătate, iar sumele decontate de către acestea sunt insuficiente pentru acoperirea costurilor.

- Dezvoltarea pieței furnizorilor privați de servicii de îngrijire socială și socio-medicală la domiciliu este îngreunată de interesul scăzut al autorității locale sau județene de a susține aceste servicii, de lipsa finanțărilor de la nivel județean, de dificultatea de a accesa subvenții, etc.

Birocrația prea mare cu care se confruntă furnizorii de servicii pentru depunerea documentației și evaluarea activității lor.

-  Lipsa de transparență în alocarea fondurilor publice pentru servicii.

Structura de personal incompletă (datorată dificultății în recrutarea personalului calificat pe de o parte și a formării continue inadecvate pe de altă parte).

I: Din experiența dumneavoastră în lucrul cu vârstnicii, care sunt problemele cu care aceștia se confruntă?

 R: Cred că principalele lor probleme ar fi:

- O stare de sănătate deficitară - odată cu trecerea timpului cei mai mulți vârstnici dobândesc noi și noi afecțiuni care le diminuează mobilitatea și posibilitățile de autoîngrijire

- Sentimentul de singurătate care are efecte dezastruoase asupra sănătății fizice, psihice și a calității vieții acestora. De asemenea fenomenul îmbătrânirii atrage marginalizarea şi excluderea socială a vârstnicilor.

- Aspectul financiar reprezintă o altă problemă majoră a persoanelor în vârstă. La cei mai mulți dintre aceștia nevoile personale depăsesc adesea veniturile.

- Sentimentul de inutilitate care apare în general odată cu pensionarea. Cei care locuiesc cu familia își canalizează, de obicei, energia spre activități în gospodărire, îngrijirea nepoților sau alte activități în care sunt solicitați de familie….dacă sunt solicitați.

I: Dacă ați fi în postura Ministrului Muncii și Justiției Sociale, cu ce soluții ați veni pentru îmbunătățirea serviciilor?

R: - Introducerea unor facilități în vederea promovării și stimulării îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice inclusiv sprijinirea membrilor familiei să își îngrijească persoanele vârstnice la domiciliu, într-un mediu familiar.

- Dezvoltarea unui sistem de îngrijitori la domiciliu pentru a evita suprapopularea instituțiilor de asistență socială/socio-medicală (având în vedere faptul că cererea de a primi asistență într-o instituție specializată este foarte mare în raport cu numărul existent de cămine pentru persoane vârstnice).

- Dezvoltarea sistemului rezidențial de asistență socială pentru vârstnici prin reabilitarea căminelor existente și construirea de noi cămine.

- Susținerea costurilor pentru programele de îngrijire la domiciliu și rezidențiale prin alocarea mai multor subvenții de la bugetul de stat pentru îngrijirea persoanelor vârstnice care nu dispun de venituri suficiente pentru a plăti costurile de întreținere.

- Implicarea comunității în acțiunile sociale prin intensificarea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice vis-a-vis de problematica vârstei a treia; (inclusiv promovarea voluntariatului)

- Crearea unui cadru legal care să permită dezvoltarea și implementarea serviciilor de asistență socială destinate persoanelor vârstnice în vederea susținerii participării acestora la  viața economică, socială și culturală a comunității pentru evitarea riscului de marginalizare socială.

I: Cum vedeți sistemul de servicii sociale și/sau socio-medicale peste 5 ani?

R: Din păcate, având în vedere situația politică actuală, inconsecvența în elaborarea de politici care să sprijine acest sector, nu pot să răspund la această întrebare.

RespondentDna Sorina Hasu (Asistent administrativ programe educație)

 *Material realizat în cadrul proiectului “Servici sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

 

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org