Nou proiect în desfășurare: PracticHUB - Stagii de practică pentru viitori profesioniști
17 August 2020

Fundația Estuar în parteneriat cu Asociația Four Change derulează un nou proiect destinat tinerilor de liceu: “PracticHUB - Stagii de practică pentru viitori profesioniști”.

Pe o perioadă de 2 ani, ne vom adresa unui număr de 185 elevi înmatriculați în cadrul "Liceului Tehnologic de Servicii Sfantul Apostol Andrei" din Ploiești (județul Prahova), cu obiectivul de a crea un sistem de măsuri integrate și sustenabile, care să răspunda nevoilor și problemelor acestora.

Urmărim ca prin activitățile propuse în proiect, să determinăm o creștere a ratei de participare în cadrul programelor de învățare la locul de muncă.

În urma unei diagnoze realizate la nivelul liceului pentru a identifica problemele cu care se confruntă elevii și cauzele acestora, a reieșit că: rata de participare, rata de promovare și rata de absolvire a examenului de bacalaureat au valori scăzute. Totodată, rata de inserție pe piața muncii și de tranziție în învățământul terțiar înregistrează același trend descendent.

În acest context, grupul țintă al proiectului este format din 185 de elevi înscriși în cadrul Liceului Tehnologic de Servicii Sfântul Apostol Andrei din Ploiești, filieră tehnologică. Ei provin din clasele a XI-a și a XII-a din următoarele domenii de pregătire profesională: Estetica și igiena corpului omenesc; Turism și alimentație; Comerț.

Astfel, obiectivul general al proiectului este crearea unui sistem de măsuri integrate și sustenabile, care să răspunda nevoilor și problemelor cu care se confruntă tinerii, pentru ca ei să aibă o rată crescută de participare la programele de învățare la locul de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Cod apel: POCU/633/6/14/Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Cod proiect: 132107

Componenta 1: STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI - Regiuni mai puțin dezvoltate

Axa Prioritară: Educație și competențe

Aplicant: Fundația Estuar

Partener: Asociația Four Change 

Valoare totala proiect: 2,372,656.41 lei

Regiune: Sud Muntenia, Ploiesti – Județul Prahova

Durata:  24 luni

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Pentru detalii, vă invităm să accesați: http://www.4change.ro/proiecte-in-derulare

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org