Derulam inca un proiect dedicat tinerilor de liceu: “Practica – o sansa pentru viitor”
7 Octombrie 2020

Implementat in parteneriat cu Fundatia Estuar si Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu din orasul Bolintin-Vale, proiectul este dedicat unui numar de 185 elevi din clasele a XI-a si a XII-a din cadrul liceului.

In contextul in care rezultatele la evaluarea nationala din ultimii ani, au evidentiat o evolutie descendenta in ceea ce priveste promovabilitatea (73,1% este cel mai mic procent din ultimii 5 ani, conform EduPedu), iar sistemul profesional si tehnic cunoaste un declin considerabil,  timp de 24 de luni, ne propunem o paleta de activitati care sa ajute la solutionarea nevoilor grupului-tinta. Astfel, prin: derularea de programe de practica, consiliere si orientare profesionala, dezvoltarea de parteneriate cu agenti economici, crearea unor medii de practica in cadrul liceului, formare de competente antreprenoriale si organizarea de targuri ale unor firme de exercitiu in care se vor testa viitoarele idei de afaceri, vom produce schimbari semnificative la nivelul societatii civile, prin imbunatatirea conditiilor de viata si a statutului socio-economic.

In ceea ce priveste obiectivele propuse prin proiect, mentionam:

- Imbunatatirea capacitatii de adaptare la cerintele unui loc de munca prin dezvoltarea aptitudinilor si dobandirea abilitatilor practice specifice de munca pentru cei 185 de elevi, prin organizarea de stagii de practica la agentii economici din Judetul Giurgiu si prin crearea unui mediu de practica in cadrul liceului.

- Dezvoltarea abilitatilor si competentelor de baza necesare pentru identificarea unui loc de munca in acord cu nevoile si capacitatile proprii, prin organizarea de sesiuni de consiliere si orientare profesionala.

- Dezvoltarea unui sistem de invatare la locul de munca prin identificarea unui numar de 20 agenti economici care vor organiza stagii de practica in unitatile proprii.

- Dezvoltarea unui sistem de invatare la locul de munca care sa cuprinda un program de formare profesionala de scurta durata in competente antreprenoriale, organizarea targului firmelor de exercitiu Antreprenor de liceu si derularea competitiei Antreprenor de liceu cu cel putin 40 de planuri de afaceri inscrise (dintre care 5 planuri de afaceri selectate castigatoare).  

Pe scurt, proiectul PRACTICA – O sansa pentru viitor, se adreseaza unui numar de 185 de elevi din cadrul Liceului Tehnologic ’’Dimitrie Bolintineanu’’, din localitatea Bolintin Vale, Judetul Giurgiu care vor beneficia de programe de invatare la locul de munca, servicii de orientare si consiliere profesionala si cursuri de antreprenoriat. Abordarea educationala in acest proiect are un caracter integrat, activitatile vizand atat elevii de la Liceului Tehnologic ’’Dimitrie Bolintineanu’’, cat si agentii economici care devin parteneri egali in dezvoltarea pietei muncii. Aceasta abordare a fost necesara deoarece nevoile educationale ale elevilor si nevoile profesionale ale agentilor economici, nu pot fi satisfacute separat si fara sa aiba impact unele asupra celorlalte. 

***

Practica – O sansa pentru viitor

POCU/633/6/14/132656

Componenta 1 – Stagii de practica pentru elevi – Regiuni mai putin dezvoltate

Axa prioritara – Educatie si competente

Operatiunea – Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitive identificate conform SNC si din domeniile de specialziare inteligenta conform SNCDI.

Solicitant: Fundatia Estuar

Partener 1: Liceul Tehnologic "Dimitrie Bolintineanu", Bolintin-Vale

Partener 2: Asociatia Four Change

Regiunea: Sud Muntenia, Judet Giurgiu, Oras Bolintin-Vale

Durata: 24 luni (incepand cu septembrie 2020) 

Valoare totala contract finantare: 2.370.239, 11 lei

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Pentru detalii, vă invităm să accesați: http://www.4change.ro/proiecte-in-derulare

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org