COMUNICAT DE PRESA – Peste 450 de persoane din mediul rural din Judeţul Giurgiu au beneficiat de programe de informare, consiliere şi formare profesională
9 Septembrie 2015

Astazi, 9 septembrie 2015, la Consiliul Judetean Giurgiu, a avut loc conferinta de inchidere a proiectului ”Antreprenoriatul rural – dezvoltarea sustenabila a comunitatii din regiunea Sud Muntenia”.

  • 350 de persoane din satele şi comunele din Judeţul Giurgiu au participat la programe de instruire;
  • 40 de persoane din mediul rural au fost angajate cu contract de muncă;
  • 10 firme noi au fost înfiinţate;
  • 10 beneficiari ai proiectului au primit câte un premiu de 9000 lei, cu taxe incluse;

Fundaţia Estuar, împreună cu partenerii săi Asociaţia Four Change şi RD Global Project Consulting anunţă rezultatele proiectului POSDRU/138/5.2/G/135226 „Antreprenoriatul rural – dezvoltarea sustenabilă a comunităţii din regiunea Sud Muntenia”.

Proiectul s-a desfăşurat în perioada 27 martie 2014 – 27 septembrie 2015 în comunele şi satele din Judeţul Giurgiu şi şi-a propus îmbunatăţirea calităţii resurselor umane din zone rurale a regiunii Sud Muntenia, în vederea creşterii accesului la ocupare în domenii non agricole pentru 432 persoane din satele şi comunele judeţului Giurgiu.

Prin intermediul proiectului, s-a facilitat accesul la cursuri adaptate nevoilor de formare pe piaţa muncii, astfel încât, persoanele cuprinse în programele să deţină atât abilitaţi relevante pentru piaţa muncii sau pentru propria afacere, dar şi să investească în dezvoltarea comunităţii. Astfel, 350 de persoane din mediul rural giurgiuvean au participat la câte două cursuri de formare profesională de scurtă durată precum Competenţe informatice şi Competenţe civice sau Contabilitate şi Competenţe antreprenoriale.

DSCN0266De asemenea, peste 40 de persoane şomere, inactive sau care se ocupau cu agricultură de subzistenţă au reuşit să îşi găsească un loc de muncă datorită programului integrat la care au participat. Acesta a presupus informarea beneficiarilor cu privire la piaţa muncii din Judeţul Giurgiu, consilierea acestora privind găsirea şi păstrarea locului de muncă, formare profesională adaptată nevoilor fiecăruia şi nu în ultimul rând medierea muncii.

Mai mult, în cadrul proiectului s-a derulat concursul cu premii “Creștem afaceri pentru sate mai bogate – premii pentru cele mai competitive planuri de afaceri”. 10 beneficiari ai proiectului care au urmat cursurile de Competenţe antreprenoriale au primit câte un premiu de 9000 de lei pentru a-şi deschide propria afacere. Astfel, au fost înfiinţate 10 firme noi în Judeţul Giurgiu, care au creat 16 locuri noi de muncă.

Proiectul are un caracter inovator din mai multe perspective: este realizat într-o regiune care a beneficiat de foarte puţine proiecte de dezvoltare a resurselor umane, cursurile de formare realizate în cadrul proiectului au contribuit atât la dezvoltarea abilitaţilor locuitorilor dar şi la stimularea acestora de a fi mai activi la nivel comunitar. Pe termen mediu proiectul va deveni un reper de succes în regiune şi o bună practică ce va putea fi replicată şi în alte zone.

Proiectul „Antreprenoriatul rural – dezvoltarea sustenabilă a comunităţii din regiunea Sud Muntenia”, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investeşte în oameni!, Axa Prioritară nr 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie nr 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale”. Valoarea proiectului este de 1.754.584.00 RON din care 1.468.232 RON reprezintă finanţarea nerambursabilă.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon: (+40) 31 432 84 19 sau la email: office@4change.ro, persoană de contact Roxana Constantinescu, Asistent de comunicare.

***

Notă:

Fundaţia Estuar a fost fondată în septembrie 1993 de către Asociaţia Penumbra din Scoţia şi Liga Romană de Sănătate Mintală şi este prima organizaţie din România care a creat pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală o reţea de servicii de îngrijiri comunitare de zi şi locative acreditate şi recunoscute la nivel local, naţional şi internaţional. Misiunea Fundaţiei Estuar este de a oferi opţiuni sociale şi alternative adulţilor cu probleme de sănătate mintală, pentru reintegrarea lor în comunitatea românească.

Asociaţia Four Change este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2012 de o serie de experţi în societatea civilă românească care şi-au propus să producă schimbări pozitive, majore în sectorul neguvernamental, dar şi în cadrul comunităţilor în care acţionează. Misiunea organizaţiei să sprijine organizaţiile societăţii civile pentru a deveni actori relevanţi în dezvoltarea societăţii româneşti.

SC RD Global Project Consulting SRL este o firmă cu capital român ce oferă servicii în domeniul consultanţei în afaceri şi management.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org