Europa îmbătrânește! Europa este pregătită?
14 Ianuarie 2019

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău în parteneriat cu Asociația Four Change și Universitatea Danubius Galați au lansat, la sfârșitul lunii noiembrie, ”Analiza privind situația achizițiilor de servicii sociale dedicate persoanelor vârstnice”, document elaborat în cadrul proiectului ”Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate” .

Analiza completă poate fi descărcată AICI.

Analiza apare în contextul în care problematica persoanelor vârstnice nu reprezintă încă o prioritate pe agenda politică, deși semnalele de alarmă cu privire la impactul îmbătrânirii demografice sunt cunoscute de cel puțin 10 ani. Creșterea pensiilor, fără o dezvoltare echilibrată a serviciilor de suport pentru persoanele vârstnice (inclusiv a serviciilor de îngrijire de lunga durată), conduce progresiv la o povară nesustenabilă pentru bugetul de stat.

Având în vedere țintele asumate de către România prin Strategia pentru consolidarea administratiei publice 2014 – 2020 (SCAP)Strategia națională în domeniul achizițiilor publice și Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020, se impune ca necesitate, dezvoltarea unor SOLUȚII URGENTE pentru aplicarea dispozițiilor normative referitoare la achiziția de servicii sociale pe fondul lipsei unor norme metodologice de implementare sau a unor ghiduri și metodologii.

Prin creșterea capacității ONG-urilor active în domeniul protecției vâstnicilor pentru a dezvolta contractarea prin achiziții publice a serviciilor sociale destinate vârstnicilor, proiectul propune o soluție convergentă cu dezideratele menționate atât în Strategiile naționale cât și asumate public de către Ministerul Muncii și Justitiei Sociale.

Obiectivele analizei sunt:

·         Identificarea și analiza ONG-urilor licențiate din România și a principalelor probleme și provocări cu care acestea se confruntă.

·         Identificarea problemelor întâmpinate de autoritățile publice în demersurile de externalizare a serviciilor sociale prin achiziții publice.

·         Identificarea nevoilor de formare.

·         Formularea de recomandări strategice bazate pe propunerile stakeholderilor și analiza echipei de cercetare.

* Editorul materialului: Fundația de Sprijin Comunitar Bacău în cadrul proiectului "Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate!", cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org