Necesitatea propunerii unei politici publice în domeniul achizițiilor de servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice
28-08-2019

Provocarea demografică reprezentată de îmbătrânirea populaţiei României necesită un răspuns activ pentru abordarea nevoilor actuale ale vârstnicilor vulnerabili socio-economic, mai ales la nivel local. Această grupă de vârstă necesită o atenţie specială, având în vedere nevoia mai mare de servicii de îngrijire pe termen lung a populaţiei în vârstă. De aceea se impune construirea accelerată a unui sistem național de servicii sociale și social medicale pentru persoanele vârstnice, accesibile, de  bună calitate, unitar reglementate, disponibile pe întreg teritoriul național. Acest lucru va deveni posibil prin dezvoltarea capacității societății civile, a mediului academic și a altor parteneri sociali relevanți care să susțină și să promoveze reforma administrației publice, formulând propuneri alternative la pachetul legislativ privind achizițiile publice.

Detalii
MODELE EUROPENE DE SERVICII PENTRU PERSOANELE VÂRSTINICE: Sistemul olandez de sănătate și îngrijire
21-08-2019

Filosofia pe care este bazat sistemul olandez de sănătate este constituită din câteva principii:

- accesul la îngrijire pentru toți, serviciile sunt integrate medicale și sociale;

- solidaritatea prin asigurarea medicală (obligatorie penru toți și disponibilă tuturor);

- servicii sănătate de înaltă calitate.

Detalii
Servicii sociale sub lupă - Interviu cu organizații partenere: Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (F.D.S.S)
19-08-2019

Înfiinţată în anul 2009 ca persoană juridică de drept privat cu scop nelucrativ, neguvernamentală, Fundaţia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (F.D.S.S.) are drept scop principal susținerea, promovarea și dezvoltarea serviciilor sociale precum și a serviciilor de asistență socială de calitate. În vederea atingerii scopului statuat, fundaţia este implicată în realizarea unei game variate şi complexe de activitaţi: furnizarea serviciilor sociale la cel mai înalt nivel de calitate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii, către toate categoriile de beneficiari.

Detalii
Serviciile sociale pentru vârstnici și rolul ONG-urilor în creșterea accesului la contractarea acestui tip de servicii
12-08-2019

Îmbătrânirea demografică reprezintă un fenomen social în continuă creștere în România. Conform Institutului Național de Statistică (INS), 15.4% din populația Romaniei îl reprezintă persoane vârstnice(65+), pondere în continuă creștere. Din cei peste 3.4 Mil. vârstnici din România,35% (peste 1 Mil.) prezintă risc de sărăcie și excluziune socială, aproape dublu față de UE în ansamblu (Studi EY Romania,2015). Peste 600.000 de vârstnici au nevoie de îngrijire la domiciliu și numai 6.3% beneficiază concret de aceste servicii (Rețeaua SenioriNet).

Detalii
Ghid de consolidare a dialogului civic pentru intervenții eficiente în beneficiul persoanelor vârstnice
07-08-2019

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în parteneriat cu Asociația four Change și Universitatea Danubius Galați lanseaza varianta online a „Ghidul de consolidare a dialogului civic pentru intervenții eficiente în beneficiul persoanelor vârstnice”, document elaborat în cadrul proiectului “Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate.

Detalii
Cluburile Vocea Bunicilor - Metoda Photovoice

Accepta, pentru a fi acceptat! Film realizat în cadrul campaniei “Șanse egale pentru toți”

 

    

Prin ochii seniorilor!

Ingrijirea la domiciliu - o necesitate!

SenioriNet- Retea informala de ONG-uri furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org