Servicii sociale sub lupă - Interviu cu organizații partenere: Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (F.D.S.S)
19 August 2019

Acreditată ca furnizor privat de servicii sociale, FDSS a inițiat programul național Bătrânețe Liniștită, care se derulează începând cu noiembrie 2016. Grupul țintă căruia se adresează programul este publicul larg, interesat de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu, persoane vârstnice, persoane aflate într-o situație de nevoie.

Obiectivul general este asistarea și ingrjirea persoanelor vârstnice, precum și a altor persoane aflate într-o situație de nevoie.

Obiectivele specifice ale programului:

§  informarea și conștientizarea îngrijirii și asistenței persoanelor vârstnice și a persoanelor aflate în situație de nevoi, la nivelul publicului larg;

§  operaționalizarea Serviciului de Îngrijire și Asistență la domiciliu, în scopul furnizării serviciilor sociale;

§  dezvoltarea de programe de formare continuă şi metode de lucru pentru specialiștii și pentru persoanele interesate care activează în domeniul îngrijirii și asistării persoanelor vârstnice.

În derularea programului național Bătrânețe Liniștită, este implicat personal specializat, angajat sau contractat de către Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, respectiv asistenți sociali, psihologi, îngrijitori la domiciliu, etc.

I: Care sunt, în opinia dumneavoastră, provocările furnizorilor de servicii sociale și/sau socio-medicale?

R: Cele mai mari provocări pe care furnizorii de servicii sociale/socio-medicale le întâpină în activitatea lor sunt legate de personalul de specialitate care este extrem de fluctuant și care atunci când îl găsești nu se ridică la calitatea cerută.

I: Din experiența dumneavoastră în lucrul cu vârstnicii, care sunt problemele cu care aceștia se confruntă?

R: Problemele vârstnicilor sunt diverse și complexe. Pornind de la faptul că au pensii mici, că prezintă o stare de sănătate precară, dar și că trăiesc în singurătatea  locuinței lor, fiind abandonați de propriile familii, aceștia din urmă migrând către alte țări în speranța unui trai mai bun. Pot spune că vârstnicii noștri au nevoie de ajutor pe toate palierele socio-medicale.

I: Dacă ați fi în postura Ministrului Muncii și Justiției Sociale, cu ce soluții ați veni pentru îmbunătățirea serviciilor?

R: Părerea mea este că pentru a îmbunătăți ceva trebuie să cunoști bine acest fenomen și nu din birou, ci de pe teren, nu cu persoane care nu au o zi de experiență în lucrul cu persoanele vârstnice. Prioritar ar fi să se discute atât cu specialiștii în domeniu, cât și cu persoanele vârstnice. Pe baza celor culese, ar fi câteva direcții în care aș acționa ulterior, astfel încât să putem vorbi despre o îmbunătățire reală și viabilă a calității vieții.

1. soluții de sprijin al persoanelor vârstnice;

2. crearea de servicii care să corespundă nevoilor persoanelor vârstnice;

3. promovarea îmbătrânirii active;

4. construirea și implementarea de proiecte care să ajute persoanele vârstnice

I: Cum vedeți sistemul de servicii sociale și/sau socio-medicale peste 5 ani?

R: Dacă nu se va schimba nimic, dezastruos, dar dacă se va acționa și investi cu adevărat în servicii de îngrijiri la domiciu ar putea exista o licărire de speranță.

I: Orice altă informație considerați că e relevantă pentru subiectele în discuție.

R: Consider că la momentul actual ar trebui încurajați toți furnizorii de servicii sociale în domeniul persoanelor vârstnice să își continue munca fără a fi obstrucționați în activitate. De asemenea, vis-à-vis de legea 34/2011, cred ca este necesară o revizuire a cuantumului acordat.

Respondent: Dl. Pleșa Gheorghe (coordonator program)

*Material realizat în cadrul proiectului Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org