RAPORT EVALUARE ETAPA I - Competiția de planuri de afaceri “Antreprenorul viitorului”
31 August 2021

Ca urmare a evaluării condițiilor de eligibilitate pentru dosarele depuse în cadrul concursului de planuri de afaceri, se prezintă următoarele:

Nr. crt.

Nume prenume

Denumire plan de afaceri

Eligibil / neeligibil

Motivație

1

LINCAN CLAUDIA MIHAELA

MILITARU ALEXANDRA IOANA

SC. FantasticFashion SRL

Eligibil

N/A

2

CARBUNARU CRISTINA-DIMITRIA

SC. Heaven Photo SRL

Eligibil

N/A

3

DRAGANESCU GEORGIANA ANDREEA

Doggy Star Hotel and Resort

Eligibil

N/A

4

ISTRATE MĂDĂLINA ANDREEA

NĂSTASE SORIN MARIAN IONUT

ȚÎNCĂ ESTERA

THE HORIZON

Eligibil

N/A

5

NEGRILA LARISA FLORENTINA

Jungle Moft

Eligibil

N/A

6

NIȚĂ TEODORA-ALEXANDRA

ISTRATE MIHAELA-CLAUDIA

HAPPY PARTY EVENTS

Eligibil

N/A

7

TOBIAS ROBERT VALENTIN

DTN Design

Eligibil

N/A

Rezultat:

________7____dosare au fost declarate ELIGIBILE si vor intra în etapa următoare de evaluare tehnico-financiară;

_______0____ dosare au fost declarate NEELIGIBILE și sunt respinse pentru următoare etapa de evaluare.

În această etapă, decizia / rezultatul este final și NU poate fi contestat.

Rezultatul se comunică, pe e-mail, aplicantului.

Data: 31.08.2021*Activitatea se desfășoară în cadrul Proiectului "Practica – O șansă pentru viitor" (Contract nr POCU 633/6/14/132656)

 

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org