Am început atelierele de educație non formală în Letca Veche, Giurgiu
26 Ianuarie 2022

În proiectul “Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale” derulat în parteneriat cu DGASPC Giurgiu și Fundația Estuar, noi vom implica 400 de copii în cele 8 cluburi. Spațiul va fi unul de tip ludotecă dotat și amenajat corespunzător, în vederea derulării de activități non-formale și de petrecere a timpului liber.

În cadrul fiecarui club, vor fi organizate activități ce au ca scop atât dobândirea deprinderilor de viață independentă, cât și apropierea copiilor de instituția școlii.

- Abordăm educația într-o manieră nonformală, interactivă și atractivă.

- Punem accentul pe creativitate, comunicare și joc.

- Stimulăm descoperirea calităților individuale.

- Acordăm sprijin la realizarea diverselor sarcini.

Urmărim:

- creșterea și menținerea interesului copiilor pentru școală;

- dezvoltarea bagajului de cunoștințe și abilități;

- sporirea stimei de sine și a încrederii în viitor.

În cadrul întâlnirilor lunare facilitate, elevii vor aborda diverse teme și vor fi ajutați să descopere (prin joc ghidat, dezbateri și activități practice) diferite aspecte legate de propria persoana și de comunitate.

La finalul fiecarui atelier, prin exerciții de autoevaluare, copiii sunt direcționati spre a identifica apecte din viață unde ar putea aplica ceea ce au discutat. 

Proiect finanțat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

www.eeagrants.org/www.norwaygrants.org

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!

Operator de program Fondul Roman de Dezvoltare Sociala - FRDS

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org