Broșură și film despre procesul de Photovoice derulat la Cluburile “Vocea bunicilor”
21 Martie 2022

În cadrul proiectului “Împreună împotriva izolării vârstnicilor din România!” derulat de Asociația Four Change împreună cu partenerul Crucea Alb-Galbenă Buzău, au fost susținute o serie de activități dedicate seniorilor.

La nivelul celor 3 comunități din proiect (Brădeanu, Crevedia Mare, Cosoba), s-au înființat 3 cluburi "Vocea bunicilor" – un program destinat dezvoltării comunitare și implicării civice.

Cluburile au fost organizate din convingerea noastră că socializarea este vitală pentru bunăstarea oamenilor, în general și, în mod special, a seniorilor care sunt mai predispuși la izolare socială. 

În cadrul cluburilor, au fost organizate diferite ateliere tematice, pornind de la problemele identificate de vârstnici.

Totodată, au fost organizate sesiuni de instruire a vârstnicilor pe tema implicării active în comunitate și folosirea metodei Photovoice. Temele de implicare comunitară abordate au inclus: participarea civică - metode de participare, prevederi legale, relația dintre cetățean și autoritatea locală, forme de organizare a cetățenilor, drepturi și obligații cetățenești.

PhotoVoice este o metodă care ne ajută să transmitem un mesaj puternic prin prezentarea de „fotografii vii” unui public.

Dintre rezultatele obținute, menționăm:

· 3 Cluburi Vocea Bunicilor înființate;

· 86 ateliere de facilitare comunitară organizate;

· 75 participanți la atelierele din cadrul activității;

· 1 proces dezvoltare comunitară derulat prin metoda Photovoice;

· 100 fotografii selectate pentru a fi incluse în cele 3 expoziții;

· 40 vârstnici implicați în proces, în vederea identificării de probleme la nivelul comunităților;

· 3 expoziții fotografice organizate;

· 3 grupuri de inițiativă create la nivel local;

· 3 planuri de acțiune elaborate pentru soluționarea problemelor identificate de către seniori, în comunitate.

Vă invităm să accesați aici Broșura și Filmul despre procesul de Photovoice.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org