Astăzi implinim 10 ani de Four Change. Emoții pozitive și mândrie, asta simțim acum
5 Aprilie 2022

2012 – anul în care o serie de experți își valorifică potențialul și pun umărul la crearea unui ONG care să aducă schimbări în bine, atât în sectorul nonguvernamental, cât și în cadrul comunităților unde acționează. “Din pasiune pentru societatea civilă” devine, de atunci, mai mult decât un slogan, chiar motto-ul care ne va ghida pe parcursul întregii activități. Proiectul cu care am început: “Prin ochii seniorilor – prima inițiativă de dezvoltare comunitară” derulat în parteneriat cu Asociatia Habilitas. 70 de vârstnici din sectorul 6 al Capitalei sunt implicați într-un proces de organizare comunitară, contribuind astfel la rezolvarea diverselor probleme, prin valorificarea experienței de viață.

În 2013, suntem membru fondator al Rețelei SenioriNET alături de Confederația Caritas Romania, Crucea Alb-Galbena Romania, Asociatia Habilitas și Asociația Adam. Creăm astfel prima rețea informală de organizații active în domeniul serviciilor pentru vârstnici, cu precădere cele care furnizează îngrijiri la domiciliu.

2014 – un an în care ne-am diversificat activitatea, implicându-ne în 6 proiecte noi. Asta a presupus și organizare pe toate planurile - organizarea noilor proiecte contractate, o nouă echipă, noi finanţatori. Am susţinut dezvoltarea comunitară a satelor şi comunelor dezavantajate, prin crearea de grupuri de iniţiativă locale şi mobilizarea cetăţenilor pentru a soluţiona problemele locale. Am contribuit la dezvoltarea de iniţiative antreprenoriale prin cursuri de formare profesională în domeniul antreprenoriatului, consultanţă de specialitate şi oferirea de premii pentru deschiderea de afaceri.

2015 – un an al inovaţiei, rezultatelor, lucrului direct cu beneficiarii, descoperirea de comunităţi şi multă muncă de teren. În calitate de membru fondator al Reţelei SenioriNET contribuim la îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire la domiciliu dedicate persoanei vârstnice. Pasiunea pentru societatea civilă capătă noi valenţe şi noi semnificaţii.

2016 – continuăm să ne susținem, prin acțiuni, viziunea...care pornește de la credința că toți oamenii ar trebui să aibă acces la servicii de sănătate, justiție și protecție socială, bunăstare și oportunități egale. Este un an dedicat îmbunătățirii calității vieții vârstnicilor, un an în care ne-am bucurat de rezultatele muncii noastre, măsurând impactul imediat la nivelul comunităților.

2017 – an dedicat sustenabilității și dezvoltării organizaționale. Se încheagă o echipă plină de entuziasm care dezvoltă o serie de noi proiecte, în urma identificării diverselor nevoi la nivelul comunităților.

2018 – aduce cu sine unul dintre proiectele de impact, care a trezit un mare interes în rândul beneficiarilor. Formare profesională: competențe antreprenoriale, inspector de resurse umane, manager de proiect, management, planificare strategică, business coaching, MiniMBA strategic. 

2019 – anul în care ne-am concentrat eforturile către 2 mari direcții: creșterea nivelului de calificare, în vederea asigurării unei ocupări sustenabile și de lungă durată, pentru șomeri și persoane inactive din județele Giurgiu și Prahova. Implementarea unui program complex la nivelul școlilor din comunitățile rurale (județul Giurgiu), care să implice toți actorii din procesul educațional, pentru a preveni abandonul școlar și a crește calitatea procesului de învățare.

2020 – an dedicat atât dezvoltării comunitare și educației prin metode experiențiale, cât și dezvoltării serviciilor de îngrijiri la domiciliu acordate vârstnicilor. Avem o abordare care permite copiilor, atât înțelegerea mai largă a comunității și lumii în care trăiesc, prin introducerea de elemente noi și de abilități de viață necesare, cât și încurajarea manifestării și individualității fiecărui copil (prin crearea unui cadru de încredere, și valorizarea talentelor, pasiunilor individuale) - Adriana Popescu Coordonator programe educaționale și mentorat 

Ne dorim să asigurăm o bătrânețe demnă beneficiarilor noștri, să contribuim la creșterea speranței de viață a acestora și la scăderea gradului de instituționalizare a vârstnicilor dependenți. (Aurelia Pasăre, Președinte)

2021 – un an al mobilității: acțiunile noastre s-au îndreptat concret și sistematic, spre direcția asumată încă de la înființare: schimbări pozitive, atât în sectorul nonguvernamental, cât și la nivelul comunităților unde activăm. Schimbări care să conducă la o percepție a ONG-urilor ca actori puternici, firești ce joacă un rol esențial în procesul de dezvoltare durabilă. Am continuat să fim “barometru” al comunității, printr-o identificare corectă a nevoilor și prin atragerea resurselor necesare pentru abordarea acestor nevoi.

 

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org