Dumbrava, Florești, Găiseni, Stănești, Vânători, Letca – comunități vulnerabile vizitate în septembrie
10 Octombrie 2022

Ce am mai făcut la atelierele cu copiii din Prahova și Giurgiu?

- Am vorbit despre cum se simt în diferite contexte – în familie, la școală, cu prietenii.

- I-am ghidat pentru a-i ajuta să se imagineze în anumite situații și să fie atenți la reacții.

- Ne-am jucat cu fișe spider web – pentru a ne evalua personal legat de nivelul de empatie, naivitate, curaj. 

A fost cu multe aha-uri despre cunoaștere personală și lucru în echipă.

*Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale

Proiect finanțat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și derulat în parteneriat cu Fundatia Estuar și DGASPC Giurgiu Punte Dgaspc Giurgiu).

www.eeagrants.org|www.eeagrants.ro|www.norwaygrants.org

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!

Operator de program Fondul Roman de Dezvoltare Sociala - FRDS

_ _

Dumbrava, Florești, Găiseni, Stănești, Vânători, Letca - vulnerable communities visited in September

What else did we do at the workshops with children in Prahova and Giurgiu?

- We talked about how they feel in different contexts - at home, at school, with friends.

- We guided them to help them imagine themselves in certain situations and be aware of their reactions.

- We played with spider web sheets - to assess ourselves personally on the level of empathy, naivety, courage. 

It was with many aha's about personal knowledge and teamwork.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe!

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org