Punem mare preț pe formarea echipei noastre
17 Octombrie 2022

Sâmbătă 15 octombrie, am participat în cadrul a două sesiuni de formare susținute de psihologi și psihoterapeuți ParentIS.

Alături de noi, au fost ochi și urechi, studenții Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti - UTCB care lucrează cu refugiații ucrainieni din Centrul de Tranzit.

Ziua a început cu evaluarea nevoilor noastre, pentru ca apoi să intrăm treptat, în subiecte mai “grele”.

În prima sesiune, am vorbit despre nevoi emoționale și momente cheie în dezvoltare, în funcție de vârstă: 0-12 ani|6-12 ani|12-18 ani|18-25 ani.

Am aflat, de exemplu, că indiferent de etapa de dezvoltare în care se află, oamenii au aceleași nevoi de: Atenție, Validare, Securizare/Siguranță, Limite/Granițe, Suport emoțional.

În sesiunea a doua, am fost ghidați spre un proces de introspecție profundă. În acest context, ne-am gândit la pierderi, etapele prin care trecem în astfel de situații și comportamentul specific momentelor “de doliu”.

Toți cei prezenți au împărtățit din experiențele lor și împreună am identificat tehnici care ajută la procesarea pierderilor (pierderea unui vis, a unei prietenii, a unui job, a unui animal de companie, a unei persoane importante pentru noi).

Experiența pentru membrii echipei Four Change a fost una valoroasă și cu informații utile, atât la nivel uman, cât și profesional.

*Evenimentul a fost susținut cu spriijinul financiar al Action contre la Faim.

_ _

Training the team is important for us

On Saturday 15 October, we participated in two training sessions held by ParentIS psychologists and psychotherapists.

Together with us, eyes and ears, students from the Technical University of Construction Bucharest - UTCB working with Ukrainian refugees in the Transit Centre attended.

The day started with our needs assessment, and then we gradually moved into more "hard" topics.

During the first session, we talked about emotional needs and key moments in development, according to age: 0-12 years|6-12 years|12-18 years|18-25 years.

We learned, for example, that no matter what stage of development people are at, they have the same needs for: Care, Validation, Security/Safety, Limits/Granges, Emotional support

During session two, we were guided through a process of deep introspection. In this context, we thought about loss, the stages we go through in such situations and the specific behaviors of 'bereavement' moments.

All those present shared their experiences and together we identified techniques that help to process loss (loss of a dream, a friendship, a job, a pet, a person important to us).

The experience for the Four Change team members was a valuable one with useful information, both on a human and professional level.

The event was supported with the financial support of Action Against Hunger.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org