În octombrie, am fost iar în mijlocul copiilor din comunități defavorizate
31 Octombrie 2022

Le-am propus un atelier de conectare cu natura, celor din Căscioarele, Florești, Izvoarele, Letca, Stoenești, Vânători, Dumbrava, Stănești.

Au fost invitați:

- să reflecteze asupra schimbărilor care se petrec odată cu venirea frigului;

- să privească în jur, cum copacii își schimba culorile;

- să conștientizeze ciclul de viața al frunzelor.

De la schimbările petrecute în natură, am făcut transferul spre viața fiecăruia dintre noi, la modul în care oamenii își schimba obiceiurile. Anotimp după anotimp, și înăuntrul nostru experimentam stări și emoții diferite.

Exercițiul practic a fost realizarea unui obiect, tablou care sa fie confecționat din elemente naturale, copiii alegând preponderent frunzele.

Ateliere pline de bucurie, cu soarele alături și muzica relaxantă, momente minunate pentru a celebra toamna!

*Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale

Proiect finanțat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și derulat în parteneriat cu Fundatia Estuar și DGASPC Giurgiu Punte Dgaspc Giurgiu.

www.eeagrants.org | www.eeagrants.ro | www.norwaygrants.org

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!

Operator de program Fondul Roman de Dezvoltare Sociala – FRDS

_ _

October and we were again among children from disadvantaged communities.

We had several workshops to connect with nature in Căscioarele, Florești, Izvoarele, Letca, Stoenești, Vânători, Dumbrava, Stănești 

The kids were invited:

- to reflect on the changes that occur with the arrival of cold weather

- to look around, how the trees change colour

- to become aware of the life cycle of leaves

From the changes in nature, we transferred that process into the lives of each of us, thinking of how people change their habits, season after season. As we experience different states and emotions inside.

The practical exercise was for them to make an object - a painting from natural elements. Most of them chose leaves.

What a joyful workshop, with the sun by our side and relaxing music, a wonderful time to celebrate autumn!

Working together for a green, competitive and inclusive Europe!

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org