În luna noiembrie, am sărbătorit Drepturile Copilului
6 Decembrie 2022

20 noiembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Copilului a fost momentul perfect pentru a le face cunoscute copiilor, drepturile lor.

Am purtat discuții și am dezbătut asupra a ce înseamnă să ai drepturi, care sunt acestea, la ce se referă și cu ce responsabilități vin. 

În cadrul întâlnirilor cu copiii din comunitățile vulnerabile (Dumbrava, Florești, Stoenești, Găiseni, Izvoarele, Letca și Vânători) dezvoltăm gândirea critică, atenția la detalii, memoria logică și creativitatea.

*Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale

Proiect finanțat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și derulat în parteneriat cu Fundatia Estuar și DGASPC Giurgiu Punte Dgaspc Giurgiu.

www.eeagrants.org | www.eeagrants.ro |www.norwaygrants.org

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!

Operator de program Fondul Roman de Dezvoltare Sociala – FRDS

_ _

In November, we celebrated the Rights of Children. 20 November – World Children’s Day was the perfect time to make children aware of their rights.

We discussed and debated what it means to have rights, what the rights are, what they refer to and what responsibilities they come with. 

In meetings with children from vulnerable communities (Dumbrava, Florești, Stoenești, Găiseni, Izvoarele, Letca and Vânători) we develop critical thinking, attention to details, logical memory and creativity.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe!

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org