Lansarea concursului de premii „COMUNITATEA SE SCHIMBA PRIN TINE”
22 Septembrie 2015

      

premii

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 Bucuresti, in parteneriat cu Asociatia Four Change, Centrul de Consultanta si Studii Europene si Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau implementeaza proiectul SANSA – Sprijin pentru autocunoastere si autodepasire a situatiei de vulnerabilitate POSDRU/165/6.2/S/142962.

In cadrul proiectului lansam concursul cu premii Comunitatea se schimba prin tine, ce vizeaza premierea celor mai bune proiecte comunitare care contribuie la:

  • dezvoltarea comunitatilor din care provin persoanele vulnerabile inplicate in proiect;
  • cresterea sustenabilitatii economice si sociale in cele 3 regiuni de dezvoltare ale proiectului
  • cresterea implicarii civice in comunitatile in care se vor implementa proiecte.

In cadrul concursului pot depune o propunere de proiect beneficiarii din grupul țintă al proiectului SANSA – Sprijin pentru autocunoastere si autodepasire a situatiei de vulnerabilitate si anume: familii cu peste 2 copii; familii monoparentale; femei; persoane cu dizabilităţi; persoane de etnie roma; tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului.

Valoarea totală a premiului ce face obiectul concursului este de 5000 RON, din care 704 RON impozit pe profit si respectiv 4296 RON net, pentru fiecare proiect declarat câștigător.

Premiile vor fi acordate primilor 10 participanți ale căror Proiecte vor întruni cel mai mare punctaj la nivelul fiecarei regiuni (30 premii in total), astfel:

  • 10 premii in Regiunea Bucuresti Ilfov
  • 10 premii in Regiunea Sud Est
  • 10 premii in Regiunea Nord Est

Criterii de eligibilitate ale activitatilor propuse in proiecte se regasesc in Metodologie.

Pentru a participa la prezentul Concurs beneficiarul va depune urmatoarele documente:

  1. Fisa de proiect (Anexa 1).
  2. Extras de cont cu semnătura si stampila băncii datat in 2015. Beneficiarul trebuie să fie titularul contului bancar. Contul bancar trebuie sa fie valid pe toată perioada de desfășurare a concursului, acesta reprezentând contul în care se va vira premiul, în cazul în care fisa de proiect va fi desemnat câștigătoare.
  3. Declarație de angajament (Anexa 2)

Aplicatiile se vor primi continuu pana la data de 14 Octombrie 2015, ora 16.00 . Dosarul care contine cele trei documente va fi transmis fie prin email (documente scanate) la adresa office@4change.ro , fie va fi depus la sediul Asociatiei Four Change, str Stirului, nr 8 A, sector 3 Bucuresti , la sediul DGASPC Sector 6 – Complexul de Servicii Sociale ,,Floare Roşie” (str Floare Rosie, nr 7 A, scetor 6, Bucuresti, pentru proiect SANSA, persoana de contact Mihaela Moisa), sediul Fundatiei de Sprjin Comunitar Bacau-FSC, str Marasti, nr 32 bis, Bacau (persoana de contact Irina Avornicitei) sau la sediul Centrului de Consultanta si Studii Europene-CCSE, cu adresa in Str. Energiei nr.24A, Galati.

In data de 20 Octombrie 2015 va fi publicata lista scurta a Ideilor de proiect castigatoare. Lista va fi afisata pe site-urilor partenerilor din proiect si va fi trimisa prin email catre participanti.

Participanţii au dreptul la contestaţie. Contestaţia va fi depusă la sediul Asociatiei Four Change în termen de 2 zile de la afişarea rezultatelor concursului, pana pe data de 22 Octombrie 2015, ora 12:00. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde: datele de identificare ale solicitantului, obiectul contestaţiei, motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia; dovezile pe care le întemeiază, datele de comunicare a rezultatului contestaţiei (adresă, telefon, fax, email). Contestaţia va fi judecată de o comisie de analizare a contestaţiilor numită prin decizia presedintelui Asociatiei Four Change.

In data de 23 Octombrie 2015 va fi afisata pe website-ul Asociatiei Four Change lista finala a castigatorilor .

Aici puteti consulta:

Anexa 1_Idee de proiect 21.09

- Anexa 2 Declaratie angajament_21.09

- Metodologie_21.09

Pentru orice lămurire suplimentară, vă puteți adresa la următoarele date de contact:

Asociatia Four Change

Str Stirului, nr 8 A, Bucuresti

Adresa de email: office@4change.ro

Telefon: (+40) 31 432 84 19, 0745 020 648

Persoana de contact: Diana Secal

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org