UA Help - Program de asistență socială și servicii educaționale pentru refugiații din Ucraina

 

RO

Începând cu luna martie 2023, în parteneriat cu organizația UNICEF, sub umbrela UA Help - Social assistance and educational services program for refugee children and families from Ukraine derulăm un nou proiect dedicat refugiaților ucraineni din Centrul de Tranzit al Universității Tehnice de Construcții din București. Acest program are ca scop principal facilitarea accesului la servicii sociale și educaționale, care sunt esențiale pentru a ajuta refugiații să depășească situația de vulnerabilitate în care se află.

Cu sprijinul UNICEF – UA Help - Social assistance and educational services program for refugee children and families from UkraineSumă 655.550 RON

Durată: 15 martie  2023 – 15 septembrie 2023

Beneficiari: 300 refugiați ucraineni cazați in Centrul de Tranzit al Universității Tehnice de Construcții (150 de copii și adolescenți, 125 de femei si 25 de bărbați). 

Ce își propune proiectul?

UA Help are drept scop dezvoltarea unui program de sprijin pentru refugiații ucraineni, în vederea facilitării accesului la servicii sociale, educaționale și alte măsuri necesare pentru depășirea situației de vulnerabilitate și susținerea acestora în procesul de integrare.

ACTIVITĂȚI

 • Servicii de asistență socială pentru persoanele refugiate și promovarea si protecția copiilor ucraineni refugiați
 • Program de învățare a limbii române: ateliere în cadrul cărora vor fi utilizate metode educaționale pentru acumularea de cunoștințe prin joc și joacă.  
 • Program de ore remediale pentru limba si istoria ucraineană si matematică
 • Program de educație non formală: teatru, muzica, activități non formale și informale – prin care vom dezvolta copiilor cunoștințe, comportamente și atitudini.
 • Furnizarea de sprijin direct prin distribuirea de materiale didactice și suporturi de curs

OBIECTIVE

 • 300 de refugiați cazați in Centrul de Tranzit al Universității Tehnice de Construcții
 • 50 de refugiați/ luna  vor beneficia de servicii sociale
 • 30 de refugiați/ luna  vor beneficia de servicii de sănătate, medicamente si tratament
 • 150 de refugiați/ luna  vor beneficia de produce de igiena personală
 • 70 de copii si adolescenți/ luna , dintre care 15 preșcolari vor beneficia de program de educație non-formală
 • 1 model documentat privind administrarea centrului de refugiați în parteneriat public-privat
 • 50 de copii/ luna  vor beneficia de clase remediale la limba si istoria ucraineana si matematica
 • 70 de copii/ luna participanți la activități terapeutice prin  teatru și muzică
 • 70 de copii/ luna  vor beneficia de clase de limba română

 

PARTENERI

UNICEF

SWISS EUROPE - Rapid Response Fund

Primăria Sector 2, București

UTCB - Universitatea Tehnică de Construcții București

Asociația Four Change (Romania)

______

EN

Starting March 2023, in partnership with UNICEF, under the umbrella of UA Help - Social Assistance and educational services program for refugee children and families from Ukraine, we are running a new project dedicated to Ukrainian refugees accommodated at the Transit Center of the Technical University of Constructions in Bucharest. This program's main goal is to facilitate access to social and educational services essential to help refugees overcome their vulnerable situations.

With UNICEF Support – UA Help - Social assistance and educational services program for refugee children and families from Ukraine | Amount 655,550 RON

Duration: March 15, 2023 – September 15, 2023

Beneficiaries: 300 Ukrainian refugees housed in the Transit Center of the Technical University of Construction (150 children and adolescents, 125 women and 25 men).

What does the project aim to achieve?

UA Help aims to develop a support program for Ukrainian refugees to facilitate access to social, and educational services and other measures necessary to overcome their vulnerability and support them in the integration process.

ACTIVITIES

 • Social Assistance services for the refugees, case management, and child protection services for Ukrainian children.
 • Romanian language learning program: educational workshops for knowledge accumulation through games and play.
 • Program of remedial lessons for the Ukrainian language and history and mathematics.
 • Non-formal education program: theater, music, non-formal and informal activities - through which we will develop children's knowledge, behaviors, and attitudes.
 • Direct support through the provision of manuals and training materials

EXPECTED RESULTS

 • 300 refugees to be hosted in the center.
 • Approx. 50 refugees benefited from social services per month.
 • 30 refugees benefited from health services, medicine, and treatment per month.
 • 150 refugees benefited from hygiene products per month.
 • 1 model regarding the administration of a refugee center in public-private partnership documented.
 • 70 refugee children & adolescents benefited from non-formal activities per month, out of which 15 preschool children.
 • 50 refugee children benefited from support for catch-up learning classes per month.
 • 70 refugee children & adolescents benefited from therapeutic theatre and music activities per month.
 • 70 refugee children & adolescents benefited from Romanian language lessons per month.

ROU/PCA/202352/SPD202377 - UA Help - Social assistance and educational services program for refugee children and families from Ukraine”

 

PARTNERS

UNICEF

SWISS EUROPE - Rapid Response Fund

2nd District Hall, Bucharest

UTCB - Technical University of Civil Engineering Bucharest 

Asociația Four Change (Romania)

 

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org