RAPORT ANUAL 2023

Raportul este în lucru și va fi publicat la finalul lunii mai 2024.

 

RAPORT ANUAL 2022

În 2022, am sărbătorit cu mândrie un deceniu de activitate, 10 ani în care am dezvoltatcomunități active și incluzive în colaborare strânsă cu partenerii noștri.

În contextul conflictului din Ucraina, am extins serviciile către persoanele refugiate, deschizând Centrul de Refugiați Tei în parteneriat cu Universitatea Tehnică de Construcții București și Primăria Sectorului 2, oferind asistență socială și educație nonformală pentru peste 1000 de refugiați.

În paralel, proiectele noastre din România au evoluat, acoperind servicii sociale, educație și sprijin pentru vârstnici și elevi, reflectând angajamentul nostru continuu pentru schimbările pozitive în comunități.

Citește raportul 

***

RAPORT ANUAL 2020-2021 

Prin prisma pandemiei, perioada 2020-2021 a fost plină de neprevăzut și ne-a provoc

at să ne depășim, să ne adaptăm, să revizuim planuri, obiective și activități, să găsim soluții viabile în noul context național.

Am acționat în criză, în nenumărate comunități afectate. Am sprijinit grupurile vulnerabil

e și am făcut eforturi câteodată supraomenești pentru a rămâne alături de beneficiarii noștri Deviza noastră a fost – Respectăm regulile, dar nu stăm departe de nevoile lor!

Citeste Raportul anual 2020-2021

***

RAPORT ANUAL 2019 

Pentru Asociația Four Change, 2019 a fost anul mobilității: acțiunile noastre s-au  îndreptat concret și sistematic, spre direcția asumată încă de la înființare: schimbări pozitive, atât în sectorul nonguvernamental, cât și la nivelul comunităților unde activăm. Schimbări care să conducă la o percepție a ONG-urilor ca actori puternici, firești ce joacă un rol esențial în procesul de dezvoltare durabilă.

În 2019 am continuat să fim “barometru” al comunității, printr-o identificare corectă  a nevoilor și prin atragerea resurselor necesare pentru abordarea acestor nevoi.

Citeste Raportul anual 2019

***

RAPORT ANUAL 2018 

2018 – anul unor noi provocări, atât la nivelul comunităților în care acționăm, cât și la nivelul dinamicii echipei. Comunitatea este locul unde trăim, unde creăm legături puternice, un loc pe care îl influențăm și care ne influențează existența. Atunci când oamenii au țeluri comune și se unesc într-o singură voce, pot transforma comunitățile în locuri mai bune de trait, producând schimbări acolo unde este cel mai mult nevoie.

A conduce o organizație seamăna cu managementul unei companii, dar cu alt scop decât profitul. Succesul nostru se măsoară în îndeplinirea nevoilor celor cărora le dedicam proiecte, profitul fiind tocmai binele pe care reușim să îl aducem in viața lor. Numărul beneficiarilor, serviciile oferite merg mână în mână cu calitatea schimbării.  

Citeste Raportul anual 2018

***

RAPORT ANUAL 2014 - 2015 

In decursul celor 2 ani am susţinut dezvoltarea comunitară a satelor şi comunelor

 dezavantajate, prin crearea de grupuri de iniţiativă locale şi mobilizarea cetăţenilor pentru a soluţiona problemele locale, am contribuit la dezvoltarea de iniţiative antreprenoriale 

prin cursuri de formare profesională în domeniul antreprenoriatului, consultanţă de specialitate şi oferirea de premii pentru deschiderea de afaceri, iar în calitate de membru fondator al Reţelei SenioriNet am contribuit la îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire la domiciliu dedicate persoanei vârstnice.  

Citeste Raportul anual 2014 - 2015

***


"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org