ABILITATILE VIITORULUI este un program de formare acreditat dezvoltat de Asociația Four Change care își propune instruirea personalului didactic, în vederea dezvoltării și promovării la clasă, a abilităților secolului 21.

COMPETENȚE DOBÂNDITE: 

  • Crearea și implementarea unui program educațional cu caracter transdisciplinar.
  • Aplicarea de metode moderne de învățare experiențială (comunicare, colaborare, creativitate și gândire critică).
  • Implementarea de metode de predare care stimulează implicarea activă a elevilor în timpul orelor de curs.
  • Creșterea calității actului didactic prin metode inovatoare, adaptate societății moderne.

CUI SE ADRESEAZĂ:  
  • cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
  • personalului de sprijin și auxiliar din școli 
  • echipelor manageriale la nivelul unităților școlare

*Studii minime acceptate pentru înscriere: scoală postliceală

CUM SE DERULEAZĂ: ONLINE, fiecare curs va fi susținut de formatori cu experiență în programe de formare destinate cadrelor didactice.

DURATA CURSULUI ȘI CREDITE: 
Cursul are o durată de 70 de ore, echivalent a 17 credite. (33 ore online sincron, 35 ore online asincron pe platforma www.educatie21.ro, 2 ore evaluare finală - doar evaluatorii).

COST: 500 lei/ persoană. Plata cursului se poate face: online cu cardul pentru Prima de Carieră Didactică sau direct în contul Asociatiei, CU MAXIM 3 ZILE ÎNAINTEA INCEPERII CURSURILOR. 

Link pre-înscrieri pentru Grupa 1, 5-18 APRILIE 2024: https://forms.gle/PBRqPniV5zgLRr5M8 

TERMEN DE INSCRIERE - 21 MARTIE 2024

Pentru mai multe detalii: Mihaela Giușcă – Responsabil Program la (+40) 721351955 sau mihaela.giusca@4change.ro

Pentru plata cu cardul de primă de carieră didatică click pe butonul de mai jos

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org