Proiecte

Din 2012 desfășurăm acțiuni și inițiative cu impact pe termen lung asupra grupurilor vulnerabile din România, atât în mediul rural, cât și urban, unde accesul la servicii sociale, medicale sau educaționale este limitat.

Ne-am concentrat asupra persoanelor în vârstă, dedicându-le peste 10 proiecte în perioada 2012-2024, cu scopul de a le facilita accesul la servicii sociale și medicale. Ca membri fondatori ai Federației SenioriNet, participăm activ la acțiuni de modificare și îmbunătățire a legislației sociale, cu accent pe protecția vârstnicilor.

În cadrul programului Erasmus+, lucrăm la proiecte distincte pentru copii și vârstnici. Proiectele pentru copii oferă oportunități de învățare și dezvoltare personală într-un mediu intercultural și intergenerațional. Cele pentru vârstnici se concentrează pe formare continuă, activități recreative și culturale, precum și pe dezvoltarea competențelor digitale și financiare.

De asemenea, susținem dezvoltarea comunitară și economică prin antreprenoriat, oferind sprijin liderilor locali și promovând inițiative antreprenoriale, contribuind astfel la creșterea incluziunii sociale.

În plus, derulăm proiecte dedicate și refugiaților din Ucraina, oferindu-le sprijin și asistență într-un moment de vulnerabilitate și nevoie. Aceste proiecte vizează facilitarea integrării acestor persoane în comunitățile locale, furnizarea de servicii de urgență, asistență medicală și psihologică, precum și acces la educație și formare profesională. Prin aceste inițiative, ne angajăm să oferim un mediu sigur și suportiv pentru refugiați, promovând solidaritatea și incluziunea socială.

Toate acțiunile noastre sunt ghidate de principiul accesului egal pentru toate persoanele, indiferent de mediu de rezidență, ocupație, sex sau statut social.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org