Proiecte

Inca de la infiintare am fost preocupati de realizarea unor actiuni si initiative cu impact pe termen lung la nivelul grupurilor in nevoie din Romania. Proiectele noastre se adreseaza in primul rand persoanelor vulnerabile care locuiesc in mediul urban sau rural si care au acces limitat la servicii sociale, medicale, educationale sau de ocupare.

Am acordat o atentie aparte persoanelor varstnice, carora le-am dedicat patru proiecte in perioada 2012-2015, cu scopul de a creste accesul acestora la servicii sociale si medicale. In calitate de membru fondator SenioriNet participam activ la actiunile de modificare si imbunatatire a legislatiei din domeniul social, in special din domeniul protectiei varstnicilor.

Dezvoltarea comunitara si dezvoltarea economica a comunitatilor prin antreprenoriat reprezinta de asemenea doua directii importante ale proiectelor pe care le derulam. Sustinem dezvoltarea liderilor locali prin instruire si consultanta, crearea retelor locale si nationale precum si dezvoltarea initiativelor antreprenoriale.

Toate actiunile noastre sunt guvernate de principiul accesului egal pentru toate persoanele indiferent de mediul de rezidenta, ocupatie, sex sau statut social.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org