Proiecte în derulare

CULTUK - Punte de înțelegere si respect reciproc intre copii romani si copii ucraineni

Proiectul CULTUK aduce împreună 30 de copii români și 20 de copii ucraineni de la Școala Grigorie Ghica Voievod, creând o conexiune interculturală autentică prin ateliere de educație non-formală și de muzico-terapie.
La finalul acestui proiect, vom organiza un târg intercultural axat pe diversitate, unde sunt așteptați cu atât copiii, cât și cadrele didactice și părinții. Toți vor avea oportunitatea să participe la workshop-uri de interculturalitate și să se bucure de produse tradiționale românești și ucrainene.
Detalii

Aventură prin lectură continuă și in 2024

Proiectul “Aventură prin lectură” finantat de Fundația United Way of Romania - Drumul Împreună România susține copiii provenind din familii dezavantajate din Cosoba si Crevedia - județul Giurgiu, scopul fiind prevenirea și combaterea riscului de analfabetism funcțional în rândul copiilor aflați în situație de vulnerabilitate prin asigurarea accesului la activități specifice de literație. Detalii

Serviciul social de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice din Comuna Cosoba, județul Giurgiu

Asociația Four Change a înființat in anul 2016 primul serviciu de îngrijire la domiciliu din mediul rural, din județul Giurgiu – Unitatea de îngrijiri la domiciliu persoane vârstnice Comuna Cosoba, in parteneriat cu Primăria Cosoba.
Proiectul vine în completarea activităților de îngrijire realizate în cadrul Serviciului social - Unitatea de îngrijiri la domiciliu persoane vârstnice din Comuna Cosoba - și propune o paletă de activități care să contribuie la soluționarea necesităților specifice ale grupului țintă, altele decât îngrijirea la domiciliu Detalii
Educație în permacultură urbană în cadrul educației școlare din Europa

Educație în permacultură urbană în școlile din Europa

Educație în permacultură urbană în cadrul educației școlare din Europa Ne bucurăm să fim alături de Udruga Permakultura Dalmacija, Zeleno DOBA - Centar za samoodrživi rast i razvoj și Srednja Skola Braca Radic într-un proiect #Erasmus+ care își propune să introducă #permacultura urbană în școlile din Europa. Detalii

Erasmus + Program de training seniori pentru pentru utilizarea online a banilor

Digitalizarea reprezintă o barieră majoră pentru persoanele în vârstă în ceea ce privește utilizarea plaților online. Acest lucru devine și mai evident într-un context în care accesul la numerar este redus, din cauza reducerii numărului de bancomate sau sucursale bancare, o problemă comună în multe state membre. Programul ERASMUS+ de training pentru utilizarea online a banilor de către persoanele în vârstă vine în întâmpinarea seniorilor cu soluții pentru familiarizarea cu mediul online și pentru efectuarea tranzacțiilor prin tehnologii mobile. Detalii

Centrul de urgente sociale - Proiect finanțat de Diakonie Katastrophenhilfe prin FONSS

Din luna decembrie 2023 implementăm un nou proiect axat pe activități de asistență umanitară pentru persoanele care fug din calea războiului din Ucraina (pe parcursul anului 2023-2024), sub umbrela ”Integrated humanitarian response for conflict affected Ukrainians and third country nationals in Ukraine, Poland, Romania, and Moldova”, implementat cu sprijinul Diakonie Katastrophenhilfe și al AA Germania (Biroul Federal pentru Afaceri Externe) prin FONSS.
Detalii

CartoonED - Promovarea educației STEM pentru tineri prin metodologii ce includ desene animate educaționale și tehnologii e-learning

Începând cu luna martie, alături de alți 2 parteneri europeni din Croația și Cipru, derulăm un nou proiect dedicat tinerilor. Contribuim la procesul de transformare digitală, prin crearea unei platforme puternice de e-learning pe tema educației STEM, bazată pe abordarea desenelor animate ca metodă de predare și învățare. Detalii

Program de formare pentru utilizarea tehnologiilor mobile de sănătate de către persoanele cu probleme de sănătate mintală

Începând cu luna ianuarie, alături de parteneri din 5 țări europene, implementăm un nou proiect dedicat persoanelor cu probleme sănătate mintală. Proiectul va dezvolta abilitățile și competențele digitale ale personelor cu probleme de sănătate mintală (PPSM) în domeniul utilizării tehnologiilor mobile de sănătate. Totodată, va sprijini incluziunea socială a PPSM prin creșterea gradului de autogestionare a acestora și dobândirea de competențe digitale, precum și prin adoptarea de tehnologii implementate la nivelul societății și care, printre altele, vor îmbunătăți comunicarea dintre PPSM și profesioniștii din domeniul sănătății și alte persoane suport. Detalii
"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org