Proiecte în derulare

 

Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale

Proiectul "Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale" este derulat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Giurgiu în parteneriat cu Fundația Estuar și Asociația Four Change.
Obiectivul general al proiectului este de dezvoltarea unui pachet complex de servicii sociale de calitate adaptat nevoilor reale ale beneficiarilor, care include măsuri de dezvoltare locală în domenii precum educație, ocupare, asistență socială, locuire și antidiscriminare, de care să beneficieze 1265 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile din 8 comunități din județele Giurgiu și Prahova.
Durata proiectului este de 30 de luni, începând din septembrie 2021, iar totalul costurilor eligibile estimate este de 9,873,351.69 lei. (2.006.167 euro)
Proiectul este finanțat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”. Operator de program este Fondul Român de Dezvoltare Socială. Detalii
Federația SenioriNet – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România

Federația SenioriNet – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România

Federația SenioriNet – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România Proiectul „Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România!” este derulat de Confederația Caritas România în parteneriat cu Asociația Four Change, Fundația de Sprijin Comunitar și Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Perioada de implementare a proiectului este de 32 luni (1 aprilie 2021 - 30 noiembrie 2023), iar costul total eligibil estimat este 263,383.97 Euro. Detalii
Aripi spre viitor

Aripi spre viitor

Aripi spre viitor Derulat in parteneriat cu Fundatia Estuar, ISMB si DGASPC Sector 6, obiectivul general al proiectului este crearea in Regiunea Bucuresti-Ilfov a unui sistem de masuri integrate si sustenabile, care sa permita reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a unui nr. de 500 de tineri care au abandonat scoala sau adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie. Totodata, urmarim dezvoltarea unor servicii educationale de calitate prin imbunatatirea competentelor profesionale pentru 420 persoane din sistemul de invatamant.
Parasirea timpurie a scolii si abandonul scolar reprezinta un obstacol in calea cresterii economice si a ocuparii fortei de munca, afecteaza productivitatea si competitivitatea si alimenteaza saracia si excluziunea sociala. Estimarile legate de competentele necesare in Europa sugereaza ca, in viitoar numai 1 din 10 locuri de munca va putea fi accesat de o persoana care a parasit timpuriu scoala. Detalii
Practica – o sansa pentru viitor

Practica – o sansa pentru viitor

Practica – o sansa pentru viitor Implementat in parteneriat cu Fundatia Estuar si Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu” din orasul Bolintin-Vale, proiectul este dedicat unui numar de 185 elevi din clasele a XI-a si a XII-a din cadrul liceului.

In contextul in care rezultatele la evaluarea nationala din ultimii ani, au evidentiat o evolutie descendenta in ceea ce priveste promovabilitatea (73,1% este cel mai mic procent din ultimii 5 ani, conform EduPedu), iar sistemul profesional si tehnic cunoaste un declin considerabil, timp de 24 de luni, ne propunem o paleta de activitati care sa ajute la solutionarea nevoilor grupului-tinta. Astfel, prin: derularea de programe de practica, consiliere si orientare profesionala, dezvoltarea de parteneriate cu agenti economici, crearea unor medii de practica in cadrul liceului, formare de competente antreprenoriale si organizarea de targuri ale unor firme de exercitiu in care se vor testa viitoarele idei de afaceri, vom produce schimbari semnificative la nivelul societatii civile, prin imbunatatirea conditiilor de viata si a statutului socio-economic.
Detalii

PracticHUB - Stagii de practică pentru viitori profesioniști

Fundația Estuar în parteneriat cu Asociația Four Change derulează un nou proiect destinat tinerilor de liceu: “PracticHUB - Stagii de practică pentru viitori profesioniști”. Astfel, pe o perioadă de 2 ani, vom adresa nevoile a 185 de elevi înmatriculați în cadrul "Liceului Tehnologic de Servicii Sfântul Apostol Andrei" din Ploiești (județul Prahova), cu obiectivul de a crea un sistem de măsuri integrate și sustenabile, care să răspunda nevoilor și problemelor acestora.

În urma unei diagnoze realizate la nivelul liceului pentru a identifica problemele cu care se confruntă elevii și cauzele acestora, a reieșit că: rata de participare, rata de promovare și rata de absolvire a examenului de bacalaureat au valori scăzute. Totodată, rata de inserție pe piața muncii și de tranziție în învățământul terțiar înregistrează același trend descendent. În acest context, urmărim ca prin activitățile propuse în proiect, să determinăm o creștere a ratei de participare în cadrul programelor de învățare la locul de muncă

Detalii
"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org