CULTUK - Punte de înțelegere si respect reciproc intre copii romani si copii ucraineni

Durata proiect: 01.03.2024 - 31.08.2024

Finanțator Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC)

Finanţare  - 111,200.00 lei

Aplicant: Asociatia Four Change

 

Obiectiv general: stimularea dialogului intercultural intre elevii romani si elevii ucraineni din Scoala Gimnaziala Grigorie Ghica Voievod 

OBIECTIVE SPECIFICE

1)     Cresterea nivelului de cunostinte pentru 50 de elevi romani si ucraineni (30 romani si 20 ucraineni) despre cultura romana si cultura ucraineana- valori, traditii, limba, mod de viata prin participarea la activitatile de educatie non-formala, atelierele de muzicoterapie si targul intercultural.

2)     Reducerea stereotipurilor, a prejudecatilor si construirea unui mediu in scoala in care diversitatea este apreciata si valorizata prin implicarea celor 50 de elevi in activitati specifice in care sa aiba ocazia sa se intalneasca si sa-si impartaseasca ideiile, valorile, sentimentele in vederea intelegerii si acceptarii reciproce prin participarea la activitatile de educatie non-formala, atelierele de muzicoterapie si targul intercultural.

3)     Dezvoltarea abilitatilor de comunicare interculturala a unui nr. de 50 de elevi romani si ucraineni prin implicarea acestora in activitati practice care sa favorizeze schimbul de informatii si experiente care sa contribuie la construirea unor relatii bazate pe respect si egalitate prin participarea la activitatile de educatie non-formala, atelierele de muzicoterapie si targul intercultural.

PRINCIPALUL GRUP-ȚINTĂ - 50 de elevi romani si ucraineni (30 romani si 20 ucraineni) din Scoala Gimnaziala Grigorie Ghica Voievod.

ACTIVITĂȚI

A1. Program de educatie non formala pentru 50  de elevi romani si ucraineni inscrisi la Scoala Gimnaziala Grigorie Ghica Voievod

A2. Ateliere de muzico-terapie pentru 50  de elevi romani si ucraineni inscrisi la Scoala Gimnaziala Grigorie Ghica Voievod

A3. Organizarea si desfasurarea unui targ intercultural pentru cel putin 180 de copii, parinti si cadre didactice din Scoala Gimnaziala Grigorie Ghica Voievod

REZULTATE

·       Număr de copii și/sau tineri expuși la educația media/ Număr de copii sau tineri expuși la educație interculturală – 50

·       Procentul de copii  și/sau tineri care raportează abilități îmbunătățite de educație media/ Procentul de copii/ tineri care manifestă o atitudine pozitivă față de alte culturi – 100%

·       Numar de persoane copii si adulti care prezinta un nivel mai mare de cunoastere a specificului cultural al Romaniei si Ucrainei – 180

 

Despre programul Efectiv Civic

Efectiv Civic este un program de educație civică și dialog intercultural pentru tineri dezvoltat de FDSC – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu RAF – Romanian American Foundation și cu sprijinul CJI – Centrul pentru Jurnalism Independent.

 Inițiativa are ca focus:

 

·        creșterea capacității a 15 ONG-uri în fiecare an pentru a oferi intervenții în două domenii importante pentru o democrație funcțională: educația media și dialogul intercultural

·        dezvoltarea capacității organizaționale a ONG-urilor finanțate în vederea creșterii sustenabiliății acestora și a îmbunătățirii abilităților lor de a implementa proiecte

Bugetul total al programului este de 1.707.000 lei anual.

 

Despre FDSC – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, care promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, ce contribuie la apărarea valorilor democratice prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil și întărirea cooperării cu celelalte sectoare.

Despre RAF – Romanian American Foundation

Romanian-American Foundation (RAF) a fost înființată în 2009. Misiunea RAF este să promoveze şi să consolideze condițiile necesare unei economii de piață sustenabile și unei societăți democratice, care să asigure accesul la oportunități pentru toate segmentele populației din România. Intervențiile RAF acoperă trei priorități strategice: economie rurală, tehnologie și inovație, implicare civică. Programele educaționale sunt o componentă transversală pe parcursul tuturor intervențiilor noastre, oferind elevilor acces la educație de calitate și contribuind la sustenabilitatea programelor.

 

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org