Publicatii

Ghid de consolidare a dialogului civic pentru intervenții eficiente în beneficiul persoanelor vârstnice

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în parteneriat cu Asociația four Change și Universitatea Danubius Galați lanseaza „Ghidul de consolidare a dialogului civic pentru intervenții eficiente în beneficiul persoanelor vârstnice”, document elaborat în cadrul proiectului “Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate.

Persoanele vârstnice în comunitate – un capital de resurse și experiență

Persoanele vârstnice au fost mereu privite cu respect în România, iar batrânețea a fost percepută ca un rezervor de experiență, înțelepciune și echilibru pentru comunitate.

Îmbatrânirea demografică și migrația economică a tinerilor au dus însă la o percepție diferită a îmbătrânirii și la atitudini noi în rândul publicului. Costurile mai mari de protecție socială, îngrijirea medicală și cea de lungă durată, sunt aspectele pe care discursul public le scoate în evidență de cele mai multe ori, în dauna potențialului și a resurselor pe care vârstnicii le reprezintă pentru comunități.

În ciuda acestor schimbări de percepție și atitudini,nevoile persoanelor vârstnice nu s-au schimbat de-a lungul timpului. Ieșirea la pensie nu mai este privită de mult timp ca o încheiere a vieții active. Preocuparea majorității persoanelor cu vârste de peste 65 de ani este aceea de a păstra un nivel cât mai bun de independență și de relaționare socială, de a-și putea menține gospodăria în mod autonom și de a participa la activitățile din comunitate.

Pentru ca aceste obiective să poată fi atinse, persoanele vârstnice trebuie să aibă acces egal și eficient la un număr de servicii în localitatea lor de domiciliu, servicii care contribuie la menținerea stării lor de sănătate, a demnității și autonomiei, a participării la activitățile zilnice și sociale. Este vorba de servicii medicale (medic de familie, servicii medicale preventive și specializate), servicii de suport la domiciliu (îngrijirea locuinței, procurarea alimentelor, sarcini domestice curente), servicii de îngrijire și asistență medico-sociale la domiciliu (îngrijire mai specializată atunci când starea de sănătate a persoanelor se deteriorează) sau, în cazul unor nevoi foarte complexe de îngrijire, servicii rezidențiale (cu cazare).

Atunci când toate aceste servicii funcționează eficient și sunt disponibile în comunitatea lor, persoanele vârstnice au o viață activă, pot locui autonom în gospodăria proprie și participă pe o perioadă mai îndelungată la viața comunității. Experiența și competențele lor pot fi valorificate mult mai bine, atât în schimburile inter-generaționale cât și în activități de voluntariat, în consultările publice sau în domeniile în care expertiza lor este foarte necesară (educație, meșteșuguri, activități tradiționale sau gospodărești etc.).

Dezvoltarea serviciilor sociale, medico-sociale și de suport pentru persoanele vârstnice este folositoare și altor categorii de persoane din comunitate, ca de exemplu persoanelor cu dizabilități ori persoanelor adulte care au probleme temporare de sănătate. Totodată, ele degrevează membrii familiei în situațiile în care îngrijirea persoanelor vârstnice ar deveni permanentă și ar necesita ieșirea din câmpul muncii a unei rudele apropiate.

Modul în care se pot dezvolta eficient serviciile sociale și de suport în comunitate depinde foarte mult de rezultatele consultărilor permanente și active dintre actorii cheie implicați în acest proces: persoanele vârstnice însele, autoritățile locale, membrii familiilor și furnizorii de servicii.

Dialogul civic reprezintă o modalitate structurată de a discuta cu autoritățile locale pentru atingerea unor obiective de interes general pentru comunitate. Acest tip de dialog duce la consens și angajament partajat, în subiecte care sunt în general complexe și care cer o mobilizare pe termen lung din partea tuturor actorilor cheie. El reprezintă o bună ocazie de a pune în relație de colaborare actorii cheie de la nivelul comunității: cetățeni, furnizori de servicii, autorități publice.

Ghidul de față prezintă elementele de bază pentru un dialog civic eficient dintre acești actori, cu accent pe aceia care intervin în sprijinul persoanelor vârstnice, și pentru a atinge un grad ridicat de bunăstare în comunitate, pentru toți cetățenii.

Ghidul este destinat profesioniștilor și voluntarilor din organizațiile neguvernamentale, persoanelor vârstnice și familiilor acestora, dar și reprezentanților autorităților publice care sunt responsabile pentru identificarea nevoilor cetățenilor, precum și pentru planificarea, finanțarea și implementarea serviciilor necesare în comunitate pentru persoanele vârstnice.

Ghidul complet poate fi descarcat AICI.

Varianta print GHID poate fi descarcata aici.

*Editorul materialului: Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, în cadrul proiectului “Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate!” – cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Europa îmbătrânește! România este pregătită?

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău în parteneriat cu Asociația Four Change și Universitatea Danubius Galați au lansat, la sfârșitul lunii noiembrie, ”Analiza privind situația achizițiilor de servicii sociale dedicate persoanelor vârstnice”, document elaborat în cadrul proiectului ”Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate” .

Analiza completă poate fi descărcată AICI.

Analiza apare în contextul în care problematica persoanelor vârstnice nu reprezintă încă o prioritate pe agenda politică, deși semnalele de alarmă cu privire la impactul îmbătrânirii demografice sunt cunoscute de cel puțin 10 ani. Creșterea pensiilor, fără o dezvoltare echilibrată a serviciilor de suport pentru persoanele vârstnice (inclusiv a serviciilor de îngrijire de lunga durată), conduce progresiv la o povară nesustenabilă pentru bugetul de stat.

Având în vedere țintele asumate de către România prin Strategia pentru consolidarea administratiei publice 2014 – 2020 (SCAP), Strategia națională în domeniul achizițiilor publice și Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020, se impune ca necesitate, dezvoltarea unor SOLUȚII URGENTE pentru aplicarea dispozițiilor normative referitoare la achiziția de servicii sociale pe fondul lipsei unor norme metodologice de implementare sau a unor ghiduri și metodologii.

Prin creșterea capacității ONG-urilor active în domeniul protecției vâstnicilor pentru a dezvolta contractarea prin achiziții publice a serviciilor sociale destinate vârstnicilor, proiectul propune o soluție convergentă cu dezideratele menționate atât în Strategiile naționale cât și asumate public de către Ministerul Muncii și Justitiei Sociale.

Obiectivele analizei sunt:

 • Identificarea și analiza ONG-urilor licențiate din România și a principalelor probleme și provocări cu care acestea se confruntă.
 • Identificarea problemelor întâmpinate de autoritățile publice în demersurile de externalizare a serviciilor sociale prin achiziții publice.
 • Identificarea nevoilor de formare.
 • Formularea de recomandări strategice bazate pe propunerile stakeholderilor și analiza echipei de cercetare.
* Editorul materialului: Fundația de Sprijin Comunitar Bacău în cadrul proiectului "Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate!", cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

 

Ingrijirea la domiciliu pentru varstnici - Sa dam speranta viitorului

Brosura  Ingrijirea la domiciliu pentru varstnici - Sa dam speranta viitorului descrie modul de furnizare a serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici.

In cadrul brosurii sunt abordate urmatoarele aspecte:

 • Ce este ingrijirea la domiciliu
 • Beneficii esentiale ale ingrijirii la domiciliu
 • Cum beneficiaza comunitatea de existenta serviciilor de ingrijire la domiciliu
 • Care este diferenta intre ingrijirea sociala si cea medicala
 • Cine poate beneficia de ingrijire la domiciliu?
 • Conditii de acordare a serviciilor sociale de ingrijire
 • Conditii de acordare a serviciilor medicale de ingrijire
 • Care sunt entitatile  care pot furniza servicii de ingrijire la domiciliu?
 • Parteneriatul organizatie neguvernamentala - autoritatea locala
 • Finantarea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Brosura completa poate fi descarcata AICI

Aceasta publicatie a fost realizata de catre Asociatia Four Change in cadrul proiectului „Dezvoltam retele intererionale pentru acces crescut la servicii sociale in Romania„ implementat in perioada 2015-2016 si finantat prin granturile SEE 2009 - 2014 in cadrul Fondului ONG Romania.


Societatea Civila sunt Eu!

Brosura  Societatea Civila sunt Eu! are scopul de a oferi cetatenilor din comunitatile rurale din 5 judete (Vilcea, Buzau, Ilfov, Calarasi, Giurgiu) un instrument de ajutor in procesul de infiintarea de structuri asociative la nivel local, structuri care sa ii ajute pe acestia la rezolvarea problemelor locale.

In cadrul brosurii sunt abordate urmatoarele aspecte:

 • Ce sunt ONG-urile și care este legătura lor cu tine
 • Ce este societatea civila
 • Cum înființezi și cum funcționează un ONG
 • Relatia unui ONG cu o autoritate publica
 • Modele de buna practica din comunitati rurale 

Brosura completa poate fi descarcata AICI

Aceasta publicatie a fost realizata de catre Asociatia Four Change in cadrul proiectului „Dezvoltam retele intererionale pentru acces crescut la servicii sociale in Romania„ implementat in perioada 2015-2016 si finantat prin granturile SEE 2009 - 2014 in cadrul Fondului ONG Romania. 


 

GHID DE BUNE PRACTICI SERVICII PENTRU VARSTNICI

Realizat in cadrul proiectului SenioriNET- Retea ONG de servicii dedicate persoanelor varstnice, Ghidul de bune practici isi propunem sa prezinte cateva dintre programele realizate de catre organizatiile membre SenioriNet pentru beneficiarii de varsta a treia. Acest catalog se consituie ca un instrument de diseminare a proiectului si a fost transmis  autoritatilor locale, in cadrul intalnirilor cu decidentii politici organizate in cadrul proiectului si reprezentantilor Ministerelor cu putere de decizie in elaborarea politicilor publice ce privesc ingrijirea persoanelor varstnice.

Ghidul cuprinde 20 de modele de bune practici in domeniul protectiei varstnicilor la nivel local, regional sau national implementate cu succes in toate regiunile tarii. Recomandarile si modul de actiune al Retelei SenioriNet se regasesc la finalul Ghidului.

Mai multe detalii despre studiu pot fi gasite AICI

Aceasta publicatie a fost realizata de catre Proiectul „SenioriNet- reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice"este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.  Asociatia Four Change este membru fondator SenioriNet si partener in proiectul mai sus mentionat.


 

ŞANSA la angajare - Ghid de intervenţie

Ghidul SANSA LA ANGAJARE, se adresează angajatorilor, autorităţilor publice implicate în domeniul ocupării, profesioniştilor şi organizaţiilor din domeniul social, precum şi beneficiarilor de măsuri de suport pentru ocupare.

Ghidul integrează rezultatele unei anchete sociale (studiu regional) privind eficienţa măsurilor de sprijin în favoarea grupurilor de persoane amintite, precum şi a măsurilor de prevenire sau combatere a discriminării. De asemenea ghidul ilustrează modele reuşite de intervenţie şi suport privind integrarea sustenabilă pe piaţa muncii a persoanelor care se găsesc (temporar sau pe o durată mai lungă) în situaţii de dificultate sau excluziune socială

Concluzii si recomandari ale studiului:

 • Creșterea gradului de angajabilitate a persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă depinde de caracterul integrat și personalizat al măsurilor de suport, în paralel cu strategii și legislaţii naţionale care promovează măsuri active de incluziune.
 • Măsurile de suport trebuie să ajungă mai uşor şi mai eficient la beneficiarii lor, în special la cei mai vulnerabili, care nu au întotdeauna posibilitatea de a se informa despre oportunităţile de angajare şi sprijin existente
 • Consilierea și respectiv medierea pentru obţinerea și păstrarea unui loc de muncă reprezintă serviciul de suport cel mai apreciat de către beneficiarii măsurilor de sprijin
 • Utilizarea legii uceniciei la locul de muncă și a practicii profesionale trebuie extinsă la nivel naţional

Mai multe detalii despre studiu pot fi gasite AICI

Această publicaţie a fost realizată de către Asociația Four Change în cadrul proiectului  „Şansa - Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate" (POSDRU/165/ 6.2/S/142962).Ghid de functionare al retelei EVANetwork

In urma constientizarii problemelor discriminarii de gen si a dorintei de a fi alaturi de femeile din Romania pentru a le facilita accesul pe piata muncii si in mediul de afaceri  pentru a beneficia de drepturi egale, Asociatia Four Change impreuna cu partenerii sai Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, Fundatia Crucea Alb-Galbena, S.C GREEN TEAM ACTUAL S.R.L, Centrul de Consultanta si Studii Europene, Fundatia de Sprijin Comunitar au creat proiectul EVA - Evolutie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piata muncii.

Ghidul de functionare al retelei este destinat femeilor femei active în domenii diferite, dornice de a se dezvolta personal și profesional prin accesarea resurselor oferite în cadrul comunității EVANetwork și cuprinde prezentarea detaliată a comunității EVANetwork, prima rețea interprofesională a femeilor antreprenor din România

 Pe scurt, in acest ghid se ofera raspunsuri la intrebari precum:

 • De ce sunt considerate femeile grup vulnerabil?
 • Ce este EVANetwork?
 • De ce sa faci parte din comunitatea EVANetwork?
 • La ce instrumente si informatii ai acces prin intermediul EVANetwork?
 • Care sunt cei 4 pasi simpli pe care trebuie sa ii urmezi pentru a face parte din EVANetwork?
 • Cine sunt primele membre ale comunitatii interprofesionale EVANetwork?
 • Care sunt resursele utile pentru a te dezvolta profesional?

Comunitatea EVANetwork poate fi explorata pe site-ul www.evanetwork.ro.

Ghidul de functionare a retelei EVA poate fi descarcat AICI

Aceasta publicatie a fost realizata de catre Asociatia Four Change in cadrul proiectului  „ EVA - Evoluție Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piața muncii „POSDRU/144/6.3./S/125842, implementat in perioada Mai 2014 - Decembrie 2015.       


 

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org