Aripi spre viitor

 

Daca marea majoritate a statelor UE si-au imbunatatit rata de parasire timpurie a scolii, in Romania, numarul persoanelor care parasesc timpuriu scoala (cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani) s-a aflat la un nivel de 16.4% in 2018, ramanand unul dintre cele mai ridicate din UE. Acesta este cu mult peste media la nivelul UE (10,6%) si peste obiectivul national pentru 2020 (11,3%).

GRUP TINTA

Grupul tinta din cadrul proiectului este format din 1120 de persoane din Regiunea Bucuresti-Ilfov:

a) 500 de copii, tineri si adulti care au parasit timpuriu scoala, dupa cum urmeaza:

- 30 de tineri care au parasit timpuriu scoala, cu varsta cuprinsa intre 6-16 ani, care nu au depasit cu cel putin 4 ani varsta corespunzatoare clasei neabsolvite;

- 60 de tineri care au parasit timpuriu scoala, cu varsta cuprinsa intre 12-16 ani, care au depasit cu cel putin 4 ani varsta corespunzatoare clasei neabsolvite;

- 30 de tineri, care au un loc de munca, cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani, care nu au absolvit invatamantul obligatoriu;

- 380 de adulti 25-64 ani, care nu au absolvit invatamantul obligatoriu.

Dintre cele 500 de persoane beneficiare ale programului „A Doua Sansa”, minimum 111 de persoane, respectiv 22,16 % dintre copii/tineri/adulti apartin minoritatii roma.

b) 420 persoane care fac parte din personalul didactic din invatamantul preuniversitar, personalul de sprijin si auxiliar din scoli si echipa manageriala la nivelul scolii provenit, in general din unitatile scolare parteneri asociati

c) 200 de parinti, membri ai familiilor, sau tutori ai copiilor si tinerilor inclusiv persoane care au in grija copilul cu parinti plecati la munca in strainatate.

CONTEXT

Conform analizei realizate de consortiu, pe baza altor studii, date statistice, precum si cercetarea proprie, cauzele abandonului scolar si problemele cu care se confrunta copiii, tinerii si adultii care parasesc timpuriu scoala si parintii acestora in Bucuresti, sunt determinate de urmatoarele aspecte problematice:

1. Starea socio-economica a familiilor din care provine grupul tinta.

2. Costurile asociate procesului de educatie pentru familiile afectate de saracie, lipsa posibilitatilor de a face fata cheltuielilor necesare participarii scolare expune copiii si tinerii riscului de abandon scolar.

3. Lipsa accesibilitatii si adaptarii rezonabile in invatamant determina motivatia scazuta a unor elevi pentru o educatie de calitate, constientizarea redusa din partea elevilor a importantei educatiei pentru dezvoltarea personala si profesionala a lor sau slaba implicare a parintilor in parcursul educational al copiilor lor, in sustinerea performantei si progresului scolar. Mijloacele moderne de invatamant insuficiente determina slaba motivare si slabul interes al elevilor de a participa la programele educative, iar absenta unui cadru familial favorabil impiedica formarea unei personalitati puternice si a unei gandiri critice a elevilor.

4. Atitudini discriminatorii sau negative cu privire la incluziunea scolara a copiilor si tinerilor cu dizabilitati si/sau cu cerinte educative speciale, completate si de lipsa unui set de valori solide de natura individuala si profesionala in functie de care elevii sa-si orienteze comportamentul si intreaga cariera conduc la abandonul scolar timpuriu.

NEVOI IDENTIFICATE

 

  • Constientizarea beneficiilor privind continuarea procesului educativ prin programul “A doua sansa”
  • Cresterea gradului de atractivitate a procesului de invatamant
  • Formare profesionala a cadrelor didactice
  • Informare si consiliere a parintilor, in vederea sustinerii parcursului educational al copiilor si pentru intelegerea rigorilor acestuia
  • Consiliere si orientare in cariera
  • Continuitatea procesului de de educatie

 

ACTIVITATI

- Campanie de informare si constientizare cu scopul informării potențialilor participanți dar și a părinților/turorilor, cu privire la facilitățile și beneficiile participării la programul „A doua șansă” și la alte măsuri complementare, cu privire la beneficiile reîntoarcerii în sistemul de educație și formare pentru tinerii și adulții care nu și-au finalizat educația obligatorie.

Programe de tip a doua sansa. Programul A doua şansă se adresează copiilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial.

- Programul de educatie parentala - Scoala Parintilor: program de informare si consiliere pentru 200 de parinti, apartinatori, sau tutori ai copiilor si tinerilor, care nu si-au finalizat educatia obligatorie, inclusiv persoane care au în grijă copilul cu părinți plecaţi la muncă în străinătate.

- Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții pentru 500 copii, tineri si adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie.

Ateliere de educatie nonformala Abilitatile viitorului unde vor participa 500 de copii, tineri si adulti. Atelierele derulate vor fi centrate pe invățare experiențială si vor avea scopul de reintegrare si pastrare a grupului tinta in sistemul educational si prevenirea abandonului scolar, intr-o maniera non-formala, cat si apropierea elevilor de institutia scolii.

Programul de instruire ”Abilitatile viitorului” pentru 420 persoane care fac parte din personalul didactic din învățământul preuniversitar, personalul de sprijin și auxiliar din școli si echipa managerială la nivelul școlilor din Bucuresti si Ilfov.

In cadrul proiectului, se va oferi sprijin financiar pentru copii, elevi, tineri / adulti beneficiari ai programului de tip de A doua sansa prin oferirea de subventii (1800 de lei ) la finalizarea unui ciclu de invatamant.

 

Parteneri:

FUNDATIA ESTUAR – Beneficiar al proiectului

INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI – Partener 1

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI  Sector 6 – Partener 2

ASOCIATIA FOUR CHANGE – Partener 3

 

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

CONTRACT DE FINANȚARE PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

NR: POCU/666/6/23/135937

BENEFICIAR: FUNDAŢIA ESTUAR

TITLUL PROIECTULUI: „Aripi spre viitor”

Cod SMIS: 135937

Componenta 1

MASURI DE EDUCATIE DE TIP A DOUA SANSA regiunea mai dezvoltata Bucuresti- Ilfov

Axa Prioritara Educatie si competente: Operaþiunea OPERATIUNE COMPOZITA OS 6.4, 6.6

Perioada de implementare a Proiectului este de 32 luni, respectiv între data 01.01.2021 si

data 30.09.2023.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 9.518.252,96 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILM: 7.614.602,38

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 1.335.888,25

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org