Calificarea femeilor in meseria de infirmier o sansa pentru servicii medicale si sociale de calitate

Proiectul a avut o abordare structurata pe mai multe paliere si isi are originea in rezolvarea unei nevoi recunoscuta la nivel national in ceea ce priveste egalitate de sanse si de gen pe piata muncii. Conform Programului National de Reforma 2011-2013, din punct de vedere al structurii pe sexe a populatiei ocupate,rata de ocupare la nivel national a femeilor din grupa de varsta 20-64 ani variaza in intervalul 2010-2013 intre 55.9-57%, cu 18% mai putin decat rata barbatilor angajati in aceasta categorie varsta. Conform Indexului Egalitatii de Gen lansat in Mai 2013 de Institutul European pentru Egalitate intre Femei si Barbati in Bruxelles, diferentele de tratament intre femei si barbati sunt cele mai mari In Romania raportat la cele 27 state membre.

Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea principiului accesului egal pentru toti pe piata muncii si asigurarea accesului egal la ocupare pentru 940 de persoane din regiunile Centru, Vest si Nord-Est in vederea cresterii oportunitatilor de angajare ale femeilor in domeniul sanatatatii si social.

Justificarea interventiei  

Principala nevoie identificata la nivel local de catre parteneri este inegalitatea de sanse si de gen, intalnita inclusiv in furnizarea serviciilor din domeniul sanatatii si asistentei sociale. Chiar daca ponderea femeilor in aceste domenii este mai mare, nivelul lor de salarizare este mai mic. Conform Bancii Mondiale in 2011 indiferent de pregatirea si studiile acestora, la nivelul tarii exista o rata mare a situatiilor in care femeile sunt platite mai putin decat un barbat pentru o functie similara, indiferent daca aceasta este tot in sectorul serviciilor. Femeile din Romania au sanse mai mici decat barbatii sa isi gaseasca un job, sunt mai predispuse la somaj si primesc de cele mai multe ori salarii mai mici(BNS-2009). Studiile de la nivel local certifica amploarea fenomenului si confirma rezultatele studiilor nationale: in regiunea Nord-Est  in 2009 femeile au fost mai slab integrate pe piata muncii decat barbatii (PRAO-NE). In regiunea Vest rata de ocupare pentru femei este cu 12,9% mai mica decat la barbati(PRAO-V).

A doua nevoie identificata este legata de accesul la ocupare al femeilor in cele 3 regiuni. In sectorul sanatate si asistenta sociala in aceeasi regiune rata de ocupare a femeilor a inregistrat o scadere de 6% intr-un interval de 4 ani(PRAO-V). Accesul redus la ocupare este direct corelat cu somajul-in regiunea NE somajul inregistreaza o valoare superioara(6,8%) celei nationale (5,9%). Practic, locurile de munca raman o problema,cu atata mai mare in mediul rural.

A treia nevoie identificata este calitatea si acoperirea geografica extrem de redusa a serviciilor de sanatate si asistenta sociala si lipsa personalului mediu calificat care sa ofere aceste servicii,cu precadere infirmiere calificate. Prin prisma celor peste 25.000 beneficiari deserviti anual de catre S si P1, ne bazam ipoteza pe vasta expertiza din teren in sfera furnizarii ingrijirilor socio-medicale in peste 50 de localitati din cele 3 regiuni. In urma acestei observatii directe a fost constatata o lipsa a personalului calificat in meseria de infirmiera atat la nivelul furnizorilor publici (SPAS-uri,DGASPC-uri,spitale) cat si la nivelul furnizorilor privati (ONG-uri)

Rezultate obtinute :

 • 50 de vizite de informare in teritoriu in comunitatile aflate in regiunile Centru, Vest si Nord-Est;
 • 940 de femei (din mediul rural sau mediul urban care nu au calificarea necesara pentru a fi angajate ca infirmiere in cadrul serviciilor medicale sau socio-medicale furnizate in mediul rural/urban, femei care sunt angajate ca infirmiere, dar nu detin calificarea necesara,ceea ce determina un risc major de pierdere a locului de munca, femei fara loc de munca) au participat la calificarea ce va urma standardele ocupationale pentru meseria de infimiera, nivel 2 calificare, COR 513 204;
 • 20 articole despre programele de calificare si impactul lor asupra femeilor elaborate;
 • Un studiu privind segrearea profesioanala bazata pe egalitatea de sanse in ceea ce priveste profesiile, cariera si veniturile in sectorul sanatate si asistenta sociala realizat;
 • 1097 de chestionare interviu elaborate si aplicate femeilor si angajatorilor din cele 2 domenii (sanatate si social) privind. Studiul formuleaza o serie de recomandari privind modalitatile de stimulare a accesului femeilor, in special din mediul rural si grupuri dezavantajate, la ocupare inclusiva si contine informatii privind microregiuni in care trebuie intervenit pentru dezvoltarea serviciilor;
 • 6 focus-grupuri si 20 de interviuri cu peste 100 actori locali si nationali din domeniul social, sanatate privind egalitate de sanse pe piata muncii realizate in cadrul studiului;
 • 55 sesiuni de formare furnizate;
 • Peste 35.000 ore de formare (teoretice+practice) acordate;
 • 1 campanie de constientizare realizata: Spot TV si Spot Radio
 • Instrumentar special achizitionat (materiale sanitare, manechine pentru practica).

Tot in cadrul proiectului, s-a dezvoltat prima Asociatie Nationala a Infirmierelor cu rolul de a promova drepturile femeilor calificate ca infirmiere si de a participa la dezbateri publice ce vizeaza legislatia cu impact direct asupra drepturilor femeilor angajate ca infimiere. Membrii fondatori au fost selectati din randul femeilor participante la cursul de calificare, in functie de interesul de implicare pe termen mediu si lung in activitatea asociatiei, iar in prezent Asociatia se bucura de apartenenta a 141 de femei. Pentru mai multe informatii despre Asociatia Nationala a Infirmierelor puteti accesa www.infirmiera.ro

 

Proiectul a adus urmatoarele beneficii grupului tinta:

 1. Dezvoltarea competentelor care sa asigure accesul femeilor la locuri de munca din domeniul sanatatii si asistentei sociale pentru 840 femei din 3 regiuni.
 2. Calificarea femeilor pentru a deveni infirmiere certificate va conduce negresit la cresterea numarului de locuri de munca pentru femei in cele 2 domenii in 3 regiuni.
 3. Cresterea calificarilor in domeniul sanatatii si asistentei sociale va determina cresterea calitatii serviciilor in aceste doua domenii.
 4. Crearea primei asociatii profesionale a infirmierelor va conduce la imbunatatirea politicilor din domeniu pentru aceasta categorie profesionala si va asigura monitoizarea si reprezentarea drepturilor infirmierelor.
 5. In urma analizei privind segrerarea profesionala in sectorul de sanatate si asistenta sociala,se asteapta cresterea nivelului de constientizare in plan local privind necesitatea realizarii politicilor publice sau institutionale pentru combaterea segregarii profesionale a femeilor si ocuparea de pozitii inferioare pe piata fortei de munca.
 6. La nivelul a cel putin 100 de reprezentanti ai autoritatii publice locale si organizatii ale societatii civile se va promova aplicarea principiului egalitatii de sanse in politicile privind promovarea accesului inclusiv la ocupare.
 7. Dezvoltarea aptitudinilor si calificarilor femeilor va conduce la cresterea calitatii serviciilor din cele doua domenii.
 8. Facilitarea cresterii numarului de servicii socio-medicale in mediul urban si rural si contributia la cresterea numarului de persoane angajate in serviciile medicale si sociale.

Proiectul “Calificarea femeilor în meseria de infirmier: o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate”, a fost implementat de Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă Medicală şi Socială în parteneriat cu Asociaţia Four Change şi Centrul Diecezan Caritas Iasi şi este co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org