Care este diferența dintre îngrijirea socială și cea medicală?

Îngrijirea la domiciliu presupune de obicei alternarea îngrijirii medicale cu cea socială, în funcție de nevoile beneficiarului.

Principalele probleme ale vârstnicilor, fie ca locuiesc în oraș sau în mediul rural, sunt cele legate de sănătate. Serviciile medicale de îngrijire la domiciliu includ urmatorul tip de asistență:

  • Servicii de îngrijiri medicale (pe baza prescripției medicale): monitorizarea parametrilor fiziologici, injecţii, pansamente, cateterisme, prevenirea şi tratamentul escarelor de decubit, prevenirea complicaţiilor venoase, pulmonare şi osteo-musculo-articulare, mobilizări, etc.
  • Servicii de abilitare și reabilitare : kinetoterapie, terapie ocupațională.
  • Servicii zilnice de bază: ajutor pentru igienă corporală (baie generală/parțială, îmbrăcare/ dezbrăcare, schimbarea lenjeriei de pat, schimbarea scutecului), igiena eliminărilor, hrănire, servicii de reabilitare şi adaptare a ambientului la nevoile speciale al persoanei vârstince/cu dizabilități.

 

Serviciile de natura medicală pot fi oferite numai de un asistent medical.

Pentru persoanele vârstnice care locuiesc singure, asistentul social sau îngrijitorul pot oferi următorul sprjin și suport, de natură socială:

  • Informare și consiliere socială oferite beneficiarilor sau familiilor acestora;
  • Activități de timp liber, sprijin pentru activitățile de socializare;
  • Efectuarea de cumpărături, plata facturilor la utilităţi în funcţie de necesitate;
  • Ajutor total sau parţial la prepararea hranei;
  • Asigură condiţiile igienico-sanitare oferind sprijin total sau parţial la realizarea activităţilor gospodăreşti (curăţenie în locuinţă, spălat haine, spălat vase, etc.) sporindu-se astfel confortul beneficiarului;
  • Ajutor la gestionarea resurselor alocate, dacă beneficiarul solicită acest lucru sau în funcţie de nevoie;
  • Însoţirea beneficiarul şi asigurarea transportul acestuia cu mijloace de transport la deplasarea în afara locuinţei.

 

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org