Din octombrie, implementăm un nou proiect dedicat îmbunătățirii performanțelor școlare, în județul Giurgiu, alături de partenerii Fundația Estuar și Școala Gimnazială Nr 1 Vânătorii Mici.

Ce ne propunem? 

Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu, precum și promovarea accesului egal la învățământ de calitate, pentru reintegrarea în educație și formare.

Cine va beneficia de programe?

- 160 elevi din învățământul primar & 170 elevi din învățământul gimnazial

- 37 persoane personal didactic & 3 persoane personal de sprijin din Școala Gimnazială Nr.1 Vânătorii Mici.

Contextul în care se derulează proiectul

Performanțe educaționale scăzute și capacitate redusă a copiilor de a face față examenului de capacitate.

Probleme psiho-emoționale și tulburări psiho-comportamentale determinate pe de o parte, de implicarea redusă a părinților în procesul de educație și, pe de altă parte, de stresul provocat de pandemia de covid -19.

Lipsa abilităților sociale, dificultăți de a asocia informațiile teoretice cu aplicațiile practice.

Dificultăți ale cadrelor de a lucra cu copiii din categoriile vulnerabile.

Lipsa spațiilor adecvate desfășurării unor activități outdoor.

Cum facem?

- Prima ACADEMIE DE TEATRU ȘCOLAR ȘI EDUCATIE NONFORMALĂ OUTDOOR din județ, un reper de inovație socială și educațională, recreere și evenimente în natură.

- PROGRAM DE INSTRUIRE ABILITĂȚILE VIITORULUI, destinat cadrelor și personalului auxiliar, pentru a-i pregăti să răspundă adecvat și inovativ, nevoilor educaționale și emoționale ale copiilor.

- ATELIERE DE ÎNVĂȚARE EXPERIENȚIALĂ, ABILITĂȚILE VIITORULUI pentru copii. Profesorii participanți la cursul “Abilitățile viitorului”, vor desfășura împreună cu elevii, ateliere în care vor experimenta într-un cadru natural și prietenos.

- PROGRAM DE DEZVOLTARE A ABILITĂȚILOR SOCIO-EMOȚIONALE - dezvoltare personală și consiliere vocațională.

- PROGRAM INOVATIV DE IMPLICARE COMUNITARĂ PRIN METODE DE EDUCAȚIE NONFORMALA OUTDOOR. 

Ce așteptăm?

- Creșterea nivelul de alfabetizare și de competențe, în vederea creșterii frecvenței și performanțelor școlare ale elevilor.

- Îmbunătățirea competențelor cadrelor și personalului de sprijin, în vederea proiectării și implementării unor programe educaționale adaptate nevoilor elevilor.

- Crearea și implementarea unui program care să contribuie la dezvoltarea abilităților de autoreglare si determinare ale elevilor, precum și la creșterea încrederii în sine, apartenență și incluziune în cadrul grupului.

- Creșterea gradului de implicare comunitară a elevilor, în vederea dezvoltării atitudinilor cetățenești necesare vieții de adult.

Durată: 15 luni, respectiv între 01.10.2022 și 31.12.2023.

Aplicant: Fundația Estuar

Finanțare: Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Valoarea totală eligibilă: 1.730.905,16 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 1.471.269,40 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 254.755,36 lei

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org