Politica de confidentialitate a Asociației Four Change

Actualizare: decembrie 2023

Confidențialitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru Asociatia Four Change (denumită în continuare, „AFC”), având sediul în localitatea Bucuresti strada Drumul Lunca Târnavei 26B, sectorul 3,  Cod Unic de Înregistrare 30064634, și înregistrată in Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr.44/ 05.04.2012, cu datele de contact: telefon 0745.535.216, e-mail: office@4change.ro
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate pentru a reflecta orice schimbări în modul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cadrului legal. În cazul unor astfel de actualizări, vom publica versiunea revizuită a Politicii de Confidențialitate pe platformă, de aceea vă recomandăm să verificați periodic conținutul acestei politici. ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru:  www.4change.ro.

OBIECTIVUL PROCEDURII
În această informare, explicăm modul în care procesăm, inclusiv colectăm, utilizăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când intrați în contact cu AFC (de ex., în cadrul evenimentelor, în persoană, prin mijloace de comunicare scrise sau în online).
Acest document și procedura inclusă au rolul de a informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor „GDPR”).

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE AFC

Datele cu caracter personal pe care le colectăm (de ex., nume, prenume, email, telefon, etc) și modul în care le colectăm pot varia în funcție de felul în care interacționați cu AFC: de ex., ca donator existent sau potențial, ca voluntar, ca și consultant, ca parte a unui contract de sponsorizare/mecenat, etc., prin intermediul unor date pe care le-am obținut de la o terță parte conform legii și care are permisiunea de a face schimb de informații cu noi (de ex., prin intermediul companiei cu care aveți o relație contractuală de angajat/colaborator/consultant, etc., în cazul în care organizăm o acțiune în colaborare cu respectiva companie, etc).

În contextul în care participați sau confirmați participarea la acțiuni/evenimente organizate de AFC și în funcție de specificul fiecărui eveniment/fiecărei acțiuni, putem colecta următoarele date cu caracter personal (denumite în continuare „date personale”):
    • numele și prenumele (când donați sau participați la acțiunile/ întâlnirile organizate de noi);
    • adresa de corespondență (când participați la acțiunile/ întâlnirile organizate de noi);
    • adresa de e-mail (când donați sau participați la acțiunile/ întâlnirile organizate de noi)
    • numărul de telefon (când donați sau participați la acțiunile/ întâlnirile organizate de noi);
Fiind o organizație nonprofit, avem acces la una sau mai multe categorii de date cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la:
    • Datele personale ale angajaților (nume, prenume, CNP, adresă, telefon, etc.)
    • Datele personale ale colaboratorilor și reprezentanților entităților juridice cu care avem relații contractuale.
    • Datele personale ale voluntarilor (nume, prenume, email, telefon).
    • Datele personale ale donatorilor (nume, prenume, email, telefon).
    • Datele personale ale participanților la evenimente (inclusiv fotografii/materiale video).
    • Datele vizitatorilor paginii de Facebook sau a website-ului.

CÂND ESTE POSIBIL SĂ COLECTĂM DATE CU CARACTER PERSONAL?
Este posibil să colectăm informații cu caracter personal atunci când:
    • Inițiați și/sau finalizați o donație către AFC (prin metode online, transfer bancar, donații recurente sau alte modalități legale).
    • Vă înregistrați ca participant și/sau participați la evenimentele/acțiunile organizate de AFC.
    • Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi.
    • Ne contactați prin diverse canale sau solicitați informații legate de programele, acțiunile și evenimentele AFC.
    • Participați la o competiție, tragere la sorți sau la un studiu, de exemplu.
    • Vizitați sau navigați pe site-ul AFC și furnizați date personale sau acestea sunt colectate conform politicilor de cookie-uri.
    • Ați acordat permisiunea altora, cum ar fi partenerii noștri, voluntarii sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi despre dumneavoastră.
    • Datele dvs. cu caracter personal sunt publice și pot fi folosite în acest sens.

NECESITATEA PRELUCRĂRII ACESTOR CATEGORII DE DATE

Procesăm datele personale exclusiv în scopuri legitime, inclusiv, dar fără a se limita la:

    • Furnizarea informațiilor despre utilizarea donațiilor (numerar, recurente, în natură, în servicii, prin voluntariat etc.) primite de la dumneavoastră.
    • Identificarea dumneavoastră prin intermediul mijloacelor de comunicare în legătură cu activitățile desfășurate de dumneavoastră, cum ar fi participarea la evenimente sportive, și interacțiunea cu AFC.
    • Desfășurarea de activități de marketing, în conformitate cu preferințele dumneavoastră.

Prelucrarea datelor personale se bazează întotdeauna pe executarea contractelor încheiate cu AFC (de exemplu, contracte de sponsorizare, voluntariat, mecenat, donații lunare, recurente prin debit direct etc.), respectarea obligațiilor legale, interesul nostru legitim sau un interes public, sau, după caz, pe consimțământul dumneavoastră, dacă l-ați exprimat în mod explicit.
AFC folosește informațiile colectate pentru a oferi, administra, proteja și îmbunătăți serviciile, inclusiv dezvoltarea de noi servicii și protejarea website-ului, administratorilor și utilizatorilor săi. De asemenea, folosește aceste informații pentru a vă oferi conținut personalizat, cum ar fi rezultatele căutărilor și anunțuri mai relevante. Când legea permite, putem combina informațiile primite din alte surse, inclusiv de la rețelele de socializare, cu datele furnizate de dumneavoastră și cu cele colectate de noi, inclusiv informațiile din modulele cookie. Aceste informații sunt utilizate pentru a înțelege mai bine preferințele dvs. și pentru a vă oferi o experiență de utilizare îmbunătățită pe site-ul nostru web, furnizându-vă informații, conținut și oferte adaptate nevoilor dumneavoastră.

Folosim informațiile dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări, a procesa tranzacții tip donații online, a respecta cerințele legale privind aceste tranzacții, a vă transmite anunțuri tehnice și a detecta, investiga și preveni activități împotriva politicilor noastre sau ilegale.
De asemenea, furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi necesară pentru a desfășura acțiuni de comunicare/promovare. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră (Art. 6 alin. 1 lit. (a) GDPR). Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea AFC de a vă informa cu privire la felul în care am utilizat sprijinul dumneavoastră către acțiunile programatice derulate de AFC (ex., donații în numerar sau în servicii/produse, consultanță, voluntariat, etc.). Puteți să retrageți acest consimțământ oricând.

PRESTAREA SERVICIILOR DE PROCESARE DE PLĂȚI ONLINE/ DONAȚII
Putem furniza sau permite accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal unor furnizori sau parteneri, cum ar fi servicii de curierat, procesatori de plăți online, furnizori de servicii IT sau alte companii partenere, pentru a vă oferi serviciile selectate, iar acești terți își asumă responsabilitatea utilizării acestor date în conformitate cu reglementările legale.
Pentru utilizatorii care doresc să susțină AFC prin donații online folosim serviciile procesare a plaților online oferite de EuPlatesc.ro.
Pentru informații suplimentare puteți consulta Politica lor de confidențialitate: https://www.euplatesc.ro/politica-de-confidentialitate.php.

PERIOADA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
AFC va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cât este necesar pentru scopurile menționate anterior, respectând termenele interne de retenție a datelor. La cerere, puteți solicita informații suplimentare despre termenele de păstrare ale datelor dumneavoastră personale.
Dacă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopuri de marketing, AFC va înceta imediat această prelucrare, fără a afecta prelucrările realizate pe baza consimțământului exprimat anterior retragerii.

PARTAJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În vederea atingerii scopurilor de prelucrare, AFC ar putea comunica informații despre dumneavoastră către parteneri, terțe persoane sau entități care sprijină AFC în realizarea obiectivelor sau activităților sale, inclusiv la evenimentele la care participați sau confirmați participarea. De asemenea, aceste date ar putea fi dezvăluite autorităților publice centrale/locale în situații precum:
    • Transmiterea de comunicări comerciale de marketing, inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare, în conformitate cu prevederile legale.
    • Situațiile în care dezvăluirea datelor cu caracter personal este cerută de lege, etc.
    • Vom distribui informații cu caracter personal către companii, organizații sau persoane din afara organizației noastre atunci când avem consimțământul dvs. în acest sens.

TRANSFERAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În ceea ce privește prelucrarea datelor, nu transferăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în afara României. În situații cu caracter excepțional este posibil să transferăm date cu caracter personal în state aparținând Spațiului Economic European (SEE), în state recunoscute cu un nivel adecvat de protecție sau în state terțe fără acest nivel, cu condiția asigurării unor garanții adecvate.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Conform legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, vă revin următoarele drepturi:
    • dreptul la informare - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale.
    • dreptul la rectificare - puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa.
    • dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) - puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege.
    • dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării, în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.
    • dreptul de opoziție - puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.
    • dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
    • dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
    • dreptul de retragere a consimțământului - în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii rămâne în continuare valabila.
    • drepturi suplimentare aferente deciziilor automate - puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Vă puteți exercita aceste drepturi fie individual, fie cumulat, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul Asociației Four Change din București, Calea Călărașilor Nr. 178, Bl. 60, Sc. A, Et. 4, Ap. 20, Sector 3, sau prin e-mail la office@4change.ro.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile:
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sect. 1, 010336 București, România
anspdcp@dataprotection.ro

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org