Prin educație schimbăm lumea

Context:

Performanțe educaționale în scădere datorate învățământului online, a dificultăților elevilor de a înțelege conținuturile educaționale online și a lipsei de interacțiune față în față.

Probleme psiho-emoționale: depresie, apatie, lipsă de interes.

Tulburări psiho-comportamentale determinate de implicarea redusă a părinților și de stresul provocat de pandemie.

Lipsa abilităților sociale, dificultăți de a asocia informațiile teoretice cu aplicațiile practice.

Dificultăți ale cadrelor didactice de a combina metodele formale de învățare cu cele non-formale.

Provocări întâmpinate în lucrul cu copii din categoriile vulnerabile și absența consilierilor școlari.

Precaritatea resurselor materiale și umane necesare pentru desfășurarea de activități extracuriculare.

Lipsa spațiilor adecvate derulării de ateliere outdoor.

Cine: Fundația Estuar în parteneriat cu Asociatia Four Change, Școala Gimnazială Nr 142, Școala Gimnazială Sfântul Andrei și Liceul Tehnologic Sf. Antim Ivireanu.

Obiectiv general: crearea unui sistem de măsuri educaționale integrate și sustenabile pentru 330 de elevi din învățământul preuniversitar și pentru 45 de persoane (39 personal didactic si 6 personal de sprijin) care să ducă la: reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu, promovarea accesului egal la învățământul preuniversitar de calitate, reintegrare în educație și formare.

Scop

- Educație experiențială și nonformală, dezvoltare socio-emoțională, formare profesională.

- Creșterea ratei de participare în învățământul primar și secundar.

- Îmbunătățirea competențelor personalului didactic.

- Promovarea de servicii educaționale de calitate, orientate pe nevoile elevilor, pentru o școală incluzivă.

Cum facem:

Creăm prima Academie de Teatru Școlar și Educație nonformală outdoor din București – spațiu privat de activități educaționale, recreere și evenimente în natură.

Organizăm Programul de instruire “Abilitățile viitorului” pentru cadrele didactice pentru a le pregăti să răspundă adecvat și inovativ, nevoilor educaționale și emoționale ale elevilor.

Derulăm Ateliere de învățare experiențială pentru copii. Profesorii instruiți deja, vor ajuta copiii, prin metode interactive, să-și dezvolte abilitățile secolului 21 (comunicare, colaborare, creativitate, gândire critică).

Implicăm copiii în Programul de Dezvoltare a Abilităților socio-emoționale care vizează atât dezvoltarea personală, cât și consilierea vocațională.

Propunem un Program Inovativ de Implicare comunitară prin metode de educație nonformală outdoor.

Unde: în Regiunea București – Ilfov (sectorul 6 al Capitalei) - Școala Gimnazială Sfântul Andrei, Școala Gimnazială Nr. 142 și Liceul Tehnologic Sfântul Antim Ivireanu.

Durată: 17 luni, începând cu septembrie 2022

Finanțare: Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Valoarea totală eligibilă: 1.730.800,44 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 1.384.640,34 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 339.323,67 lei

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org