SANSA – Sprijin pentru autocunoastere si autodepasire a situatiei de vulnerabilitate

SANSA - Sprijin pentru autocunoastere  si autodepasire a situatiei de vulnerabilitate si-a propus facilitarea accesului la ocupare si informare pentru 1140 de persoane din 3 regiuni: Bucuresti - Ilfov, Sud - Est si Nord - Est, in vederea combaterii excluziunii sociale si marginalizarii persoanelor vulnerabile din cele 3 regiuni metionate.

Proiectul a fost implementat in perioada mai 2014 - decembrie 2015, de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 impreuna cu partenerii sai Asociatia Four Change, SC Centrul de Consultanta si Studii Europene SRL si Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau

Proiectul s-a adresat persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile, cum ar fi: familii cu peste 2 copii, familii monoparentale, femei, persoane cu dizabilitati, persoane de etnie roma si tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului.

Justificarea interventiei:

Cercul vicios al excluziunii si al saraciei mentine in situatie de vulnerabilitate numerose categorii sociale, cum ar fi romii, persoanele cu handicap si tinerii care au parasit centrul de plasament. Acestia sunt deseori marginalizati, fara a avea acces la educatie, servicii sociale, locuri de munca si viata demna in societate. De asemenea, nevoia de incluziune sociala si pe piata muncii a persoanelor vulnerabile reprezinta o permanenta provocare atat pentru autoritati cat si pentru societatea civila.  

Peste 95% din persoanele dezavantajate social se confrunta cu dificultati semnificative, atât in procesul de cautare a unui loc de munca, in acord cu competentele si abilitatile lor, precum si dupa angajare. Acestia nu reusesc sa pastreze un loc de munca fara sprijinul unui serviciu de suport (cu precadere mediator, consilier) sau a unei persoane de sprijin la locul de munca, iar atunci când persoana se angajeaza,  media duratei de angajare la locul de munca respectiv este de 2 ani.

Mai mult, un numar semnificativ de persoane se confrunta cu situatii de discriminare la momentul cautarii unui loc de munca, in special atunci când aceste persoane sunt de etnie roma, persoane confruntate cu probleme de sanatate mintala, persoane seropozitive.

In cadrul poiectului „SANSA - Sprijin pentru autocunoastere  si autodepasire a situatiei de vulnerabilitate" am propus o abordare inovativa a situatiei de vulnerabilitate, in cadrul careia am corelat calificarile persoanelor vulnerabile cu piata muncii, dar totodata am promovat un comportament social al acestora, care se bazeaza pe principiul incluziunii sociale in munca si in comunitatile din care provin.

Mai mult, proiectul a contribuit la dezvoltarea comunitatilor locale prin combaterea disfunctiilor sociale si propunerea unor masuri concrete, venite din partea grupului tinta, privind incluziunea sociala a persoanelor vulnerabile si totodata a adus problematica incluziunii sociale printre preocuparile majore ale societatii civile si autoritatilor locale.

 

Rezultate obtinute:

  • peste 840 de persoane au fost calificate in domenii precum: lucrator in comert, ingrijitor batrani la domiciliu, confectioner asamblor articole textile, tehnician maseur, florar-decorator, lucrator in cultura plantelor (agricultor), ospatar (chelner), lucrator instalator pentru constructii, frizer, etc;
  • 900 de persoane au beneficiat de consultanta de specialitate, sporindu-si astfel ?ansele de a accesa un loc de munca sau de a avansa in cariera;
  • a fost elaborat 1 Ghid de interventie si suport. Ghidul ilustreaza modele reusite de interventie si suport privind integrarea sustenabila pe piata muncii, a persoanelor care se gasesc in situatii de dificultate sau excluziune sociala.
  • au fost organizate intalniri de lucru intre reprezentanti ai autoritatilor publice locale si cei ai organizatiilor non-guvernamentale, care au identificat provocari si solutii ale sistemului de asistenta sociala.
  • 390 de persoane au participat la seminarii privind implicarea civica si conduita responsabila in societate, cu scopul de a informa persoanele din grupul tinta asupra drepturilor pe care le au ca cetateni.
  • au fost finantate 30 de initiative de implicare civica prin premii acordate la concursul Comunitatea se schimba prin tine.

Materiale realizate in cadrul proiectului:

 Proiectul „SANSA-Sprijin pentru autocunoastere  si autodepasire a situatiei de vulnerabilitate" este co-finantat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste in oameni, Axa prioritara 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de interventie DMI 6.2 " "Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii".

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org