Sanse sporite la angajare, prin calificare

Context

În regiunea Sud Muntenia (Județele Giurgiu și Prahova - vizate de proiect) trăiesc peste 1.044.300 de persoane, mediul rural reprezentând peste 50% din populație. Din cele peste 1 milion de persoane, o treime sunt familii vulnerabile (familii vulnerabile sau aflate în pragul sărăciei, familii în care cel puțin unul dintre soți se ocupă de agricultura de subsistență, familii ale căror venituri sunt sezoniere, obținute de asemenea din agricultură).

La sfârșitul lunii ianuarie 2018, în evidențele AJOFM Prahova și Giurgiu se aflau aproximativ 10.737 de persoane, dintre acestea doar 2.847 primeau indemnizație de somaj.

Nivelul educațional scăzut corelat cu lipsa resurselor financiare, determină un nivel ridicat al gradului de săracie și o speranță de viață scazută. Șansele acestor persoane la calificare, obținerea unei profesii sau chiar angajarea, în lipsa unui suport consistent și concret, devin nule.

Scopul proiectului este acela de a crește nivelul de calificare pentru 452 șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație, precum și persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență și cetățeni români aparținând minorității rome, cu domiciliul sau reședința în Județele Giurgiu și Prahova, în vederea asigurării unei ocupări sustenabile și de lungă durată a acestora.

Grupul țintă al proiectului "Șanse sporite la angajare prin calificare!" este format din 452 de persoane din regiunea Sud-Muntenia, Județele Giurgiu și Prahova, ce fac parte din următoarele categorii: șomeri de lungă durată și persoane inactive, persoane cu dizabilități, persoane din mediul rural, în special persoane din agricultura de subzistență, persoane cu nivel redus de educație, persoane aparținând minorității rome.

  • 226 de persoane șomere și persoane inactive (50% din GT), din care 45 de persoane peste 54 de ani (20% din 226 persoane);
  • 68 de persoane șomeri pe termen lung (30% din 226 persoane) și 113 persoane cu dizabilități sau persoane cu studii primare sau gimnaziale și/sau persoane cu studii liceale sau postliceale;
  • 136 de persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistență și semi- subzistență (30% din GT);
  • 90 de persoane cetățeni români aparținând minoritații roma (20% din GT).

Rezultate așteptate:

 - Cel putin 452 de persoane membre ale grupului țintă vor beneficia în mod direct și pe termen lung de activitățile proiectului, îmbunatățindu-și condițiile de viață și reușind să-și depășească statutul socio-economic.

-  Prin intermediul cursurilor de calificare, cele 425 de persoane din județele Giurgiu și Prahova, își vor lărgi sfera cunoștințelor și competențelor prin participarea la cursurile de calificare, vor avea stimă și respect de sine crescute, vor dobândi încredere în propria persoană și vor fi capabile să își găsească un loc de muncă.

Cel puțin 345 de persoane vor dobândi o calificare cerută pe piața forței de muncă si recunoscută la nivel național, sporind astfel șansele de angajare și depășire a situației de vulnerabilitate.

- Cel putin 69 de persoane de etnie romă (din cele 85 care participa la cursurile de calificare) vor deține competențe crescute pentru a desfășura o meserie și vor dobândi abilități de a accesa piața formală a muncii, contribuind astfel la dezvoltarea lor personală și totodată la îmbunătățirea climatului familial.

Cel putin 104 persoane din mediul rural vor fi calificate și își vor crește șansele de a obține venituri altfel decât prin intermediul agriculturii de subzistență.

- Va fi îmbunătățită, în mod semnificativ, viața profesională și personală pentru 452 de persoane, care vor participa la activitatea de informare și consiliere, vor dobândi un nivel ridicat de informare privind integrarea pe piata muncii, vor fi capabile să își auto-evalueze cunoștințele, vor deține aptitutini dezvoltate pentru a susține un interviu de angajare, precum și o mai mare încredere in sine.

- Cele 452 de persoane, vor dobândi abilități crescute de comunicare și un nivel mai ridicat de cunoștințe necesar identificării unui loc de muncă și angajării, reușind astfel să se angajeze și să își mențină locul de muncă. Impactul pe termen lung al acestei activități se va evidenția în creșterea stimei de sine pentru persoanele care își vor găsi un loc de muncă, precum și creșterea nivelului de trai al lor și familiilor lor.

- Ca urmare a campaniei antidiscriminare și egalitate de șanse, populația din județele Giurgiu și Prahova va deține un nivel mai ridicat de conștientizare și informare cu privire la efectele negative pe care fenomenul discriminării și segregării le are la nivelul comunității.

- Evenimentele organizate vor permite interacțiunea dintre membrii grupului țintă într-un cadru inovativ, care va facilita comunicarea și conștientizarea problemelor comune, dar si specifice pentru fiecare grup.

- Cel puțin 1500 de persoane vor fi beneficiari indirecți ai campaniei la nivel local prin creșterea nivelului acestora de informare și conștientizare cu privire la viața comunității din cele 2 județe.

- Cel puțin 300 de persoane participante la seminariile de implicare civică, vor avea un nivel de înțelegere crescut cu privire la impactul egalității de șanse și al antidiscriminării în comunitate.

***

Programul Operațional Capital Uman

Parteneri: Fundația Estuar, Asociația Four Change, Logics. Centru de pregatire profesională

Durata proiect: septembrie 2018-februarie 2020

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org