SenioriNET – Retea ONG de servicii dedicate persoanelor varstnice

SenioriNet si-a propus sa consolideze capacitatea organizatiilor neguvernamentale din sectorul social si sa sustina participarea lor activa in domeniul politicilor publice in vederea cresterii accesului vârstnicilor din România la servicii de ingrijire la domiciliu.

Justificarea interventiei:

Ingrijirea la domiciliu reprezinta cea mai eficienta strategie de ingrijire a persoanelor vârstnice in situatie de dependenta, fiind o metoda cu un cost mai redus decât ingrijirea in institutii, si preferata de toate persoanele in cauza. Organizatiile neguvernamentale au fost printre pionierii serviciilor de ingrijiri la domiciliu din România si in prezent servesc 41% dintre beneficiarii de servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu in fiecare luna prin surse proprii de finantare si peste 58% dintre vârstnici.

In pofida rezultatelor si impactului pe care le obtin la nivel local sunt putine autoritatile care au facilitat accesul la fondurile publice ale ONG-urilor care furnizeaza servicii sociale. Diagnoza sistemului de asistenta sociala, cercetarile si studiile nationale si opiniile expertilor arata ca discrepantele existente in dezvoltarea serviciilor sociale, sunt cauzate de capacitatea limitata a ONG din domeniul social de a promova activ si sustinut parteneriatul public privat si contractarea serviciilor sociale la nivel autoritatilor locale sau national.

Prin acest proiect au fost puse bazele primei retele nationale informale pentru ONG active în domeniul serviciilor pentru vârstnici care a devenit un partener de dialog pentru autoritatile si institutiile publice la nivel national si local.

Prin impactul pe termen lung vizat, întarirea capacitatii ONG-urilor pentru acces crescut al vârstnicilor la servicii de îngrijire la domiciliu, proiectul a vizat un grup semnificativ de persoane dezavantajate, din mediul urban si rural. Pe parcursul proiectului reteaua a contribuit la elaborarea unui document de politica publica privind dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici si a promovat propunerile din document în randul autoritatilor la nivel local. Concomitent la nivel national reteaua a fost implicata în responsabilizarea clasei politice si a autoritatilor centrale in scopul constientizarii acestora pentru elaborarea unei legislatii care sa faciliteze dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu si implicit cresterea calitatii vietii.Rezultate obtinute:

 • Dezvoltarea SenioriNet - Reteaua nationala a furnizorilor de ingrijiri la domiciliu din Romania, constituita din 58 de membrii;
 • 34 de reprezentanti ai ONG-urilor membre SenioriNet instruiti in lobby si advocacy;
 • Crearea platformei online www.seniorinet.ro, peste 136.000 vizitatori unici ai platformei online;
 • Realizarea unui catalog de bune practici privind ingrijirea la domiciliu;
 • Peste 1000 de prieteni online ai paginii de facebook SenioriNet;
 • Realizarea filmului de scurt metraj privind ingrijirea la domiciliu. 
 • Organizarea Forumului Furnizorilor de Ingrijiri la Domiciliu - 18 – 20 iunie 2014. Forumul s-a incheiat cu redactarea si comunicarea publica a unui document de pozitie, asumat si semnat de participantii la Forum;
 • Elaborarea documentului de politica publica. Documentul pune accentul pe nevoia urgenta de dezvoltare a unui sistem national de servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, care sa fie accesibile tuturor, de buna calitate, unitar reglementate de catre ministerele de resort (Min. Muncii si Min. Sanatatii), disponibile pe intreg teritoriul national si cu un cost rezonabil pentru beneficiari.
 • Organizarea a 31 de intalniri cu decidentii politici (Ministerul Muncii, DGASPC-uri, senatori si deputati si reprezenetanti ai autoritatilor publice locale (directori, primari-viceprimari, consilieri).
 • Organizarea a 16 mese rotunde la nivel national (Iasi, Bacau, Buzau, Constanta, Pitesti, Targoviste, Brasov, Bucuresti, Orastie, Timisoara, Slatina Timis, Giurgiu, Focsani, Braila, Talpa, Pitesti). La cele 16 mese rotunde organizate au participat 324 de reprezentanti ai ONGurilor furnizoare de servicii socio-medicale, ai autoritatilor si institutiilor publice locale si centrale, reprezentanti ai furnizorilor de servicii in favoarea persoanelor varstnice, CARP-uri, GALuri, CJPVuri locale, furnizori de formare profesionala, reprezentanti ai asociatiilor de varstnici, etc.
 • Organizarea Conferintei Nationale SenioriNet. Conferinta finala a proiectului SenioriNet a avut loc la Bucuresti in data de 16 iunie 2015 si a marcat momentul de vârf al campaniei de advocacy la care au participat 93 de factori de decizie din cadrul ministrelor, ai CNAS, ai autoritatilor publice locale si reprezentanti ai ONGurilor furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu.
 • 2 Barometre de opinie cu privire la colaborarea cu autoritatile publice - 152 de raspunsuri prelucrate pentru a obtine opinia membrilor retelei (ONGuri), dar si a autoritatilor si institutiilor publice, cu privire la colaborarea dintre ONGurile furnizoare de servicii sociale pentru vârstnici si autoritatile publice
 • Initierea comunicarii cu platforme europene de profil - organizarea unei intalniri cu reprezentantii  Age Platform

Materiale elaborate in cadrul proiectului:

Proiectul „SenioriNet – retea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice”, a fost implementat in perioada 1.07.2013 – 31.10.2015 si a fost  co-finantat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org