Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale

CONTEXT
În Sud Muntenia există decalaje majore între mediul rural și urban privind protecția socială, educație, nivelul de pregătire al populației și rata de angajare, cunoașterea unor principii de antidiscriminare și spirit comunitar.
Județele  Giurgiu si Prahova nu fac excepție, fiind județe preponderent rurale cu servicii sociale insuficient dezvoltate.
Activitățile propuse în cadrul proiectului și pachetul de măsuri alocat fiecărei categorii de beneficiari sunt un răspuns la nevoile grupului țintă (GT), nevoi evidențiate în cadrul unei analize realizate la nivel local. Astfel, prin intermediul chestionarelor aplicate, vizitelor efectuate la domiciliul cetățenilor și a interviurilor avute cu reprezentanții locali, a reieșit că problemele cu care se confruntă GT sunt:
- interes scazut pentru școală, risc foarte ridicat de părasire timpurie a școlii, capacitate scăzută a școlilor de a dezvolta abilitățile de viață ale copiilor și de a susține educația centrată pe nevoile elevilor;
- slabă implicare a parinților în formarea parcursului educațional al copiilor sau lipsa abilităților de a-i ajuta pe aceștia să facă față cerințelor sistemului educațional;
- rata mare a somajului și dificultatea de a-și găsi un loc de muncă adecvat nivelului lor de pregătire;
- probleme de integrare în comunitate a populației de etnie roma, cauzate și de statutul incert al actelor lor de proprietate;
- acces redus la servicii sociale dezvoltate în comunitățile locale;
- personal specializat insuficient pentru evaluarea nevoilor persoanelor vulnerabile și în furnizarea de servicii profesioniste și integrate;
- nivel ridicat de discriminare pe criterii sociale, etnice și de gen.  

CINE?
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Giurgiu
Fundația Estuar
Asociația Four Change

CE OFERIM?
Măsuri de dezvoltare locala în domenii precum: educație, ocupare, asistență socială, locuire și antidiscriminare.

UNDE?
În 8 comunități dezavantajate din județele Giurgiu și Prahova - Vânătorii Mici, Florești Stoenești, Stănești, Izvoarele, Găiseni, Letca Nouă (Giurgiu) și Bucov, Dumbrava (Prahova)

PENTRU CINE?
1265 de persoane din grupuri vulnerabile
•    GRUP ȚINTĂ principal
-    50 persoane cu dizabilități, inclusiv copii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale, din mediul rural (cu vârste între 18 - 65 ani);
-    400 de copiii cu vârste între 0 - 14 ani, din ciclul primar și gimnazial;
-    400 de someri și persoane inactive, cu vârste între 25 - 65 ani;
-    50 de persoane de etnie roma, cu vârste între 25 - 64 ani.
•    GRUP ȚINTĂ secundar
-    250 părinți și bunici membrii familiei/ susținătorii beneficiarilor din grupurile țintă principale;
-    75 Profesioniști și voluntari care lucrează cu grupuri vulnerabile sau interacționează cu aceștia 40 reprezentanti ai APL, angajatori, reprezentanți ai ONG-urilor locale.

ACTIVITĂȚI ÎN PROIECT
• Program complex de educație pentru 400 de copii și 250 de părinți.
• Măsuri de ocupare pentru 400 de șomeri și persoane inactive: consiliere și informare, formare profesionala și mediere, în vederea obținerii unui loc de muncă.
• Dezvoltarea unui serviciu social pilot în comunitățile din județul Giurgiu pentru 50 de persoane adulte cu dizabilități pentru care 50 de persoane beneficiare ale măsurilor de ocupare furnizate în proiect, vor oferi servicii sociale, în calitate de asistenți personali profesioniști.
• Oferirea de asistență, suport și acompaniere în vederea reglementării situației locative pentru 50 de persoane de etnie roma aflate în situație de deprivare materială severă.
• Servicii de spirijin pentru personalul care lucrează cu grupurile vulnerabile pentru reducerea stresului pentru personal, dobândirea unor cunoștințe avansate în lucrul cu beneficiarii, dar și facilitarea accesului la resurse necesare derulării activităților cu grupurile vulnerabile.
• Campanie antidiscriminare derulată în cele 8 comunități pentru creșterea nivelului de integrare socială și comunitară a persoanelor discriminate.

Durata proiect: 30 luni

Total costuri eligibile estimate: 9,873,351.69 lei. (2.006.167 euro)

Proiect finanțat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!

www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org

COD Proiect: PN4052   Operator de program - Fondul Român de Dezvoltare Socială


Materiale de consiliere și informare, formare profesionala și mediere, în vederea obținerii unui loc de muncă dezvoltate in cadrul proiectului:

Activitati in proiect

Articole medierea muncii FRDS - 1

Articole medierea muncii FRDS - 2

Despre medierea conflictelor de muncă şi conciliere

Formula de succes in medierea muncii

Reintegrarea în funcție după concedierea nelegală

Stimulent de inserție 2022 – condiții de acordare și valoarea acestuia

Ajutor oferit salariațiilor în contextul creșterii costurilor cu utilitățile și carburanții

Concediu paternal vechime in munca

Succesul în carieră ce înseamnă şi cum se obţine

Pauza in cariera

Managementul timpului – 5 metode pentru a fi mai productive

Autosabotarea în dezvoltarea personală

Când şi cum ne ajută simţul umorului la interviu

Fișa postului, anexă a CIM

Interviul de Recrutare este despre viitor nu despre trecut

Beneficiile voluntariatului în viitoarea carieră

Succesul politicilor norvegiene de integrare în societate a comunității sámi

Modificări în domeniul dreptului muncii

Care este locul de muncă de muncă potrivit

Cartile de vizita

Comunicarea unui feedback constructiv angajatilor

Lucruri de care trebuie sa tii cont inainte de a transmite un e-mail profesional

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org