Europa îmbătrânește! România este pregătită? - Conferința de închidere a proiectului "Servicii sociale pentru fiecare vârstnic - pachet de achiziții de servicii în fiecare comunitate"
4 Decembrie 2019

Fundația de Sprijin Comunitar împreună cu partenerii săi, Asociația Four Change și Universitatea Danubius Galați au organizat în data de 28 noiembrie 2019, la Hotel Parliament în București, conferința de închidere a proiectului Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii in fiecare comunitate”.

Gabriela Achihăi (Președinte, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău): În cadrul acestui proiect, ne-am propus pe de o parte, să tragem un semnal de alarmă privind îmbătrânirea accelerată cu care se confruntă România și, pe de altă parte, să oferim soluții concrete pentru dezvoltarea unui sistem național de servicii sociale și socio-medicale dedicat persoanelor vârstnice, disponibil în orice comunitate și adaptat nevoilor reale ale beneficiarilor. În acest sens, am elaborart o propunere de pachet legislativ tertiar – ca soluție pentru contractarea de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice, precum și documentul de politică publică ce însoțește acest demers. Acest document a fost deja înaintat Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

La conferință au fost prezentate modelele de contractare de servicii sociale pentru persoane vârstnice în Uniunea Europeană, provocările şi soluţiile la nivel local în furnizarea de servicii destinate persoanelor vârstnice, precum și proiecte inovatoare adresate persoanelor vârstnice.

De asemenea, în cadrul evenimentului a fost prezentat documentul de politică publică privind contractarea socială, ce își propune stimularea contractării serviciilor sociale adresate persoanelor vârstnice, în vederea dezvoltării serviciilor sociale pentru aceste persoane. 

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităţilor publice la nivel local și central – ministere, instituţii publice – DGASPC, SPAS, organizații reprezentative ale vârstnicilor, ai caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor și furnizori de servicii sociale destinate vârstnicilor.

Proiectul Servicii sociale pentru fiecare vârstnic – pachet de achiziții de servicii in fiecare comunitate” a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020 și a avut ca scop creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale care furnizează servicii sociale destinate persoanelor vârstnice de a formula și propune politici publice ce vizează stimularea contractării sociale în vederea dezvoltării de servicii sociale pentru vârstnici, în fiecare comunitate din România.

Mai jos, regăsiți materialele susținute în timpul evenimentului.

- Prezentarea proiectului (Aurelia Pasare, Președinte, Asociația Four Change)

- Contractare servicii sociale DGASPC Alba (Laura Pleșa, Consilier Achizitii Publice, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba

- Contractare servicii sociale pentru persoane vârstnice – Belgia  (Cristina Vladu, Expert)

- Prezentare ANES (Aura Ciobanu, Consilier superior, Agenția Națională Pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați)

- Pachet legislativ terțiar (Adrian Vatamaniuc, Expert achiziții publice)

- Prezentare comuna Motoșeni (Ghelase Armencea Corneliu Constantin,  Primar Comuna Motoșeni, Județul Bacău)

- Servicii integrate pentru vârstnici – FSC Bacău (Elena Ungureanu, Director Programe Fundația de Sprijin Comunitar

- Voluntariat în sprijinul vârstnicilor (Beatrice Culda, Director Executiv, Niciodată singur – Prietenii vârstnicilor)

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org