Anunț selecție participante curs Manager de proiect – EVA – Evolutie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piata muncii
31 August 2015

Asociația Four Change anunță lansarea procedurii de selecție pentru participantele la cursul de formare Manager de proiect” organizat în cadrul  proiectului ” EVA – Evolutie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piata muncii”, proiect co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste in oameni, Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie DMI 6.3 ”Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

Criterii de selecție pentru participantele la cursurile de formare:

Candidatele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe obligatorii:

  1. să fie absolventă a unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență (sau echivalent)
  2. să nu fi urmat in ultimii doi ani  cursul de Manager de proiect, certificat ANC in cadrul proiectelor cofinanțate din Fondul Social European
  3. să aibă disponibilitatea de a participa la curs pe întreaga sa durată

Criterii de departajare: interes crescut pentru aplicabilitatea practica si imediata a competentelor dezvoltate in cadrul cursului

Procedura de înscriere și selecție:

Pasul 1: Se completează toate documentele din pachetul de selecție, utilizând modelele atașate:

Pasul 2: transmiterea pachetului de documente pe adresa de poștă electronică office@4change.ro până la 8 septembrie 2015, ora 16.00.

Pasul 3: Lista finală a candidatelor admise va fi postată pe www.evanetwork.ro  la data de 11 septembrie 2015 și candidatele admise vor fi contactate prin poștă electronică și telefonic, pentru a fi informate cu privire la programul desfășurării cursurilor din proiect, ce urmează a avea loc în perioada 15-17 septembrie și 30 septembrie-2 octombrie 2015  (interval orar 17.00-21.00), în București.

Cursul este organizat in cadrul proiectului EVA – Evolutie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piata muncii implementat de către   Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,în parteneriat cu Asociatia Four Change, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL, Fundatia Crucea Alb Galbenă, SC Green Team Actual SRL şi Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0745 020 648, 031/4328419, Diana Secal, Expert coordonare activitati

Anexa 1 _ CVTemplate

Anexa 2_Scrisoare de exprimare a interesului

Anexa 3_Declaratie de eligibilitate

Anexa 4_Declaratie de angajament

Anexa 5_Declaratie de consimtamant privind acordul de utilizare a datelor cu caracter personal

Procedura de selectie GT2

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org