Astăzi, la Bacău, are loc Conferința de încheiere a proiectului “Servicii integrate pentru vârstnici în propria comunitate”
12 August 2021

Președintele Asociației Four Change, Aurelia Pasăre și coordonatorul de servicii îngrijiri la domiciliu, Mariana Oancea participă activ în cadrul evenimentului de final al unuia dintre cele mai dragi proiecte ale noastre.

Derulat pe parcursul a 2 ani (iulie 2019 – august 2021), în parteneriat cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău (FSC), proiectul a fost destinat persoanelor vârstnice din 3 comune ale județului Bacău, în vederea depășirii situației de vulnerabilitate și îmbunătățirii calității vieții.

Proiectul a adresat 200 de vârstnici din comunele Motoșeni, Răchitoasa și Stănișești  și a creat în fiecare dintre cele 3 comunități, un pachet de servicii socio – medicale adaptate pentru fiecare beneficiar.

Inovația demersului a constat în faptul ca s-a realizat o abordare complexă a nevoilor, atât din perspectiva nevoilor fiziologice ale bătrânilor (hrana, igienă, servicii medicale), acoperite prin intermediul serviciilor socio-medicale clasice (asistență socială, îngrijire la domiciliu, asistență medicală, recuperare medicală), cât și din perspectiva nevoilor de apartenență la comunitate și combaterea marginalizării sociale. Acestea din urmă au fost satisfăcute prin intermediul activităților de socializare organizate în cadrul  “Cluburilor Bunicilor”.

Proiectul a contribuit, totodată, la dezvoltarea comunităților rurale și creșterea angajabilității în cadrul acestora, prin cooptarea în echipă, a 20 de îngrijitoare la domiciliu (provenite din comunitățile locale).

O altă schimbare majoră pe care proiectul a adus-o este scăderea riscului de instituționalizare pentru cei 200 de vârstnici (60 de persoane la Motoșeni, 50 la Răchitoasa și 90 la Stănișești). Beneficiind de servicii socio – medicale adaptate nevoilor lor, evaluate de către personal specializat (conform planurilor individualizate de îngrijire), starea de sănătate fizică și psihică a acestora a fost mult îmbunătățită, condițiile de viață fiind menținute în standarde decente.
___
Extras din Agenda evenimentului:
- Cuvânt deschidere autorități locale (Consiliul județean, Prefectură, DGASPC, AJPIS)
- Servicii pentru persoane vârstnice acordate de FSC Bacău
- Prezentarea proiectului, a rezultatelor atinse și a beneficiilor concrete la nivelul comunităților
- Importanța parteneriatului în furnizarea serviciilor pentru persoane vârstnice
- Provocări în acordarea serviciilor  pentru persoanele vârstnice în România anului 2021: servicii/finanțări
___
Proiectul ”Servicii integrate pentru vârstnici în propria comunitate” a beneficiat de cofinanțare din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org