RAPORT EVALUARE ETAPA I - Competiția de planuri de afaceri “Antreprenor de liceu”
1 Septembrie 2021

 

Ca urmare a evaluării condițiilor de eligibilitate pentru dosarele depuse în cadrul concursului de planuri de afaceri, se prezintă următoarele:

 Nr. crt.

Nume prenume

Denumire plan de afaceri

Eligibil / neeligibil

Motivație

1

- Măianu Alexandru-Ionuț

- Brănoiu Vlad-Ionuț

- Iancu Daniil Odysseas

S.C. BESTMATCH S.R.L.

Eligibil

N/A

2

- Șaptefrați Larisa-Gabriela

S.C.Brownies & Marshmallow S.R.L.

Eligibil

N/A

3

- Simion Ana Maria Nicoleta

- Frățilă Ana-Maria-Isabelle

- Țîrlea Georgiana Florentina

The future house S.R.L

Eligibil

N/A

4

- Panait  Alexandra Ștefania

S.C Life Support S.R.L

Eligibil

N/A

5

- Stoica Ana-Maria

ADA Vets

Neeligibil

Aplicatia a fost trimisa marți 31.08.2021 ora 22:15, dupa termenul limita. Formatul planului de afaceri nu respecta Anexa 2 din regulament.

6

- Tudose Aida Ștefania

- Drăgan Georgeta

- Tănase Costin 

S.C. Electric Magic S.R.L.

Eligibil

N/A

 Rezultat:

-       _______5_______dosare au fost declarate ELIGIBILE si vor intra în etapa următoare de evaluare tehnico-financiară;

-       ______1_____ dosar a fost declarat NEELIGIBIL și este respins pentru următoare etapa de evaluare.

În această etapă, decizia / rezultatul este final și NU poate fi contestat.

Rezultatul se comunică pe e-mail aplicantului.

 Data: 01.09.2021

 *Activitatea se desfășoară în cadrul Proiectului "PracticHUB – Stagii de practică pentru viitori profesioniști" (Contract nr POCU 633/6/14/132107)

 

Web Design Bucuresti