Relansam concursul cu premii: “Construim afaceri durabile pentru viitor”
2 Septembrie 2015

Pentru a desemna cele 9 persoane care vor ocupa locurile disponibile în vizita de studiu organizată în Italia, Asociatia Four Change relanseaza concursul Construim afaceri durabile pentru viitor – Sesiunea a II- a. Actiunea se desfasoara in cadrul proiectului „Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Regional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Beneficiarii sunt persoane apartinand grupurilor-tinta vizate de proiect care au participat la cursul de Competente antreprenoriale si care realizeaza un plan de afaceri in vederea participarii la concurs.

Dupa examinarea de catre Comisia de evaluare si selectie, in ordinea punctajului obtinut, se vor decide castigatorii concursului si deci, persoanele participante la vizita de studiu in Italia organizata de partenerul 5 Tecseo SRL.

Vizita de studiu va avea durata de 7 zile, deplasarea internaţionala urmand a fi realizată cu avionul si mijloace de transport rutiere. Pe durata vizitei costurile privind cazarea şi masa vor fi suportate în cadrul proiectului.

Exista conditii obligatorii care este necesar sa fie respectate, atat anterior participariila concurs, cat si dupa data declararii planului de afaceri ca fiind castigator. Acestea pot fi consultate in Regulament de concurs.

…………………………..

ÎNSCRIEREA ŞI DEPUNEREA DOSARULUI

Pentru a participa la prezentul Concurs, beneficiarul va completa prin tehnoredactare sau scris de mana Planul de afaceri ( utilizand modelul pus la dispozitie în Anexa 1 sau alt format lizibil). Planul de afaceri va fi însoţit in mod obligatoriu de următoarele documente, considerate parte integrantă a acestuia:

Declaratie privind conflictul de interese (Anexa 3)

Declaratie pe propria raspundere privind disponibilitatea de călătorie (anexa 4) in original. In aceasta declaratie, participantul va declara pe propria răspunderefaptul că nu au interdicţie de a părăsi teritoriul Romaniei sau de a intra pe teritoriul Italiei.

Cerere de inscriere in Concurs (Anexa 5)

Asociatia Four Change îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în faza de evaluare, dacă se consideră că acest lucru este necesar.

O persoană poate depune un singur plan de afaceri în concurs. Dosarul va fi transmis in format electronic. Anexele pot fi depuse in format electronic in etapa de înscrire urmand să fie semnate in original la sediul Consiliului Judetean Buzau după anunțarea rezultatelor finale.

Dosarul complet va fi transmis electronic pana la data de 7 Septembrie, ora 24.00. pe email la adresa: office@4change.ro.

Evaluarea planurilor de afaceri depuse de beneficiari se va face de catre o comisie de evaluare specializată formată din 3 persoane (1 preşedinte şi 2 evaluatori) din partea Asociatiei Four Change. Punctajul minim obţinut de un proiect trebuie să fie de 50 puncte. Punctajul maxim obţinut este de 100 puncte.

In data de 10 septembrie 2015 va fi publicata lista celor 9 castigatori.

Participanţii au dreptul la contestaţie. Contestaţia va fi depusă la sediul Asociatiei Four Change în termen de 2 zile de la afişarea rezultatelor concursului 11 Septembrie, ora 12:00.

Lista finala a castigatorilor fi afisata pe website-ul Asociatiei Four Change in data de 14 septembrie.

Metodologia de concurs si Anexele aferent pot fi consultate mai jos:

Regulament de concurs

Anexa 1 _Plan de afacere.doc

Anexa 3_Declaratie conflict de interese

Anexa 4_Declaratie disponibilitate calatorie

Anexa 5_Cerere inscriere concurs 

Anexa 6_Grila conformitate administrativa

Anexa 7_Grila de evaluare

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la tel: (+40) 31 432 84 19 sau e-mail: office@4change.ro, persoana de contact Irina Matei.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org