Suntem parteneri în cadrul unui nou proiect: Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale
8 Septembrie 2021

CINE?
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Giurgiu
- Fundația Estuar
- Asociația Four Change

CE OFERIM?
Măsuri de dezvoltare locala în domenii precum: educație, ocupare, asistență socială, locuire și antidiscriminare.

UNDE?
În 8 comunități dezavantajate din județele Giurgiu și Prahova - Vânătorii Mici, Florești Stoenești, Stănești, Izvoarele, Găiseni, Letca Nouă (Giurgiu) și Bucov, Dumbrava (Prahova)

PENTRU CINE?
1265 de persoane din grupuri vulnerabile
•    GRUP ȚINTĂ principal
- 50 persoane cu dizabilități, inclusiv copii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale, din mediul rural (cu vârste între 18 - 65 ani);
- 400 de copiii cu vârste între 0 - 14 ani, din ciclul primar și gimnazial;
- 400 de someri și persoane inactive, cu vârste între 25 - 65 ani;
- 50 de persoane de etnie roma, cu vârste între 25 - 64 ani.
•    GRUP ȚINTĂ secundar
- 250 părinți și bunici membrii familiei/ susținătorii beneficiarilor din grupurile țintă principale;
- 75 Profesioniști și voluntari care lucrează cu grupuri vulnerabile sau interacționează cu aceștia 40 reprezentanti ai APL, angajatori, reprezentanți ai ONG-urilor locale.

ACTIVITĂȚI ÎN PROIECT
• Program complex de educație pentru 400 de copii și 250 de părinți.
• Măsuri de ocupare pentru 400 de șomeri și persoane inactive: consiliere și informare, formare profesionala și mediere, în vederea obținerii unui loc de muncă.
• Dezvoltarea unui serviciu social pilot în comunitățile din județul Giurgiu pentru 50 de persoane adulte cu dizabilități pentru care 50 de persoane beneficiare ale măsurilor de ocupare furnizate în proiect, vor oferi servicii sociale, în calitate de asistenți personali profesioniști.
• Oferirea de asistență, suport și acompaniere în vederea reglementării situației locative pentru 50 de persoane de etnie roma aflate în situație de deprivare materială severă.
• Servicii de spirijin pentru personalul care lucrează cu grupurile vulnerabile pentru reducerea stresului pentru personal, dobândirea unor cunoștințe avansate în lucrul cu beneficiarii, dar și facilitarea accesului la resurse necesare derulării activităților cu grupurile vulnerabile.
• Campanie antidiscriminare derulată în cele 8 comunități pentru creșterea nivelului de integrare socială și comunitară a persoanelor discriminate.

Durata proiect: 30 luni

Total costuri eligibile estimate: 9,873,351.69 lei. (2.006.167 euro)

Proiect finanțat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!

www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org

COD Proiect: PN4052     Operator de program - Fondul Român de Dezvoltare Socială

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org