Învățăm și ne jucăm
18 Februarie 2022

Echipele noastre de facilitatori au fost în mijlocul copiilor din comunitățile din Giurgiu (Florești-Stoenești, Găiseni-Căscioarele, Vânătorii Mari) pentru atelierele de educație non-formală derulate în cadrul proiectului “Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale”.

Dacă ar fi să rezumăm experiența în câteva cuvinte, am spune cu siguranță: energie, copii dezinvolți, simpatici și creativi; interesați de activități și implicați, abia așteaptă să ne revedem în martie.

Ce ne-am propus în cadrul atelierelor în care ne jucăm și învățăm în același timp? 

- să îi ajutăm să se descopere și să își dezvolte potențialul;

- să îi ghidăm în dezvoltarea abilităților de viață;

- să creăm un spațiu în care să se simtă siguri și apreciați;

- să îi pregătim moral și civic pentru viitor.

Facem toate acestea prin metode atractive și interactive.

Metodologia de implementare a Clubului va avea la bază următoarele principii: abordare interdisciplinară, dezvoltarea interesului pentru valorile comunității, încurajarea gândirii critice, încurajarea inovației. În lucrul cu copiii, se va folosi o serie de principii participative, care să creeze un cadru cât mai deschis și ușor de abordat de către elevii și elevele Clubului.

Început în Septembrie 2021, în vederea adresării nevoilor populației din 2 județe: Giurgiu și Prahova, proiectul implementat de Direcția Generala de Asistență Socială și Protectie a Copilului Giurgiu (Punte Dgaspc Giurgiu), în parteneriat cu Fundatia Estuar și Asociatia Four Change, își propune dezvoltarea unui pachet complex de servicii sociale de calitate adaptat nevoilor reale ale beneficiarilor, care include măsuri de dezvoltare locală în domenii precum educație, ocupare, asistență socială, locuire și antidiscriminare, de care să beneficieze 1265 persoane vulnerabile din 8 comunități pentru o perioadă de 30 de luni.

Proiect finanțat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

www.eeagrants.ro / www.norwaygrants.org

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!

Operator de program Fondul Roman de Dezvoltare Sociala - FRDS

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org