Noi întâlniri în cadrul atelierelor de educație non-formală
25 Mai 2022

Florești-Stoenești, Letca Veche, Găiseni-Căscioarele, Vânătorii Mari, Stănești, Izvoarele-Chiriacu, Dumbrava sunt comunitățile unde derulăm activități cu și pentru copiii de primar și gimnaziu.

Educație prin joacă, crearea unui jurnal non-formal al Clubului pentru fiecare copil – ca spațiu unde să-și noteze ideile, să-și expună creațiile, amintirile, să noteze diferite povești, au fost pe agenda facilitatorilor.

Ne-am concentrat pe dinamica de grup, crearea și consolidarea echipelor. Am lucrat și pentru dezvoltarea creativității, creșterea încrederii și a curajului de a se exprima. 

În această etapă, am insistat pe importanța cunoașterii intra și inter-personală.

Pentru viitor, ne propunem o serie de activități în vederea dezvoltării comunitare și discuții despre emoții.

Suntem recunoscători pentru energia copiilor, pentru feedback-ul extraordinar pe care îl primim de la ei, de la părinți și din partea cadrelor didactice.

Iubim să construim, să educăm prin joacă!

***

Proiect finanțat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și derulat în parteneriat cu Fundatia Estuar și DGASPC Giurgiu (Punte Dgaspc Giurgiu).

www.eeagrants.org

www.eeagrants.ro

www.norwaygrants.org

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!

Operator de program Fondul Roman de Dezvoltare Sociala - FRDS

_ _

New meetings in the non-formal education workshops

Florești-Stoenești, Letca Veche, Găiseni-Căscioarele, Vânătorii Mari, Stănești, Izvoarele-Chiriacu, Dumbrava are for now, the communities where we run activities with and for primary and secondary school children.

Education by playing, creating a non-formal diary of the Club for each child - as a space where they write down their ideas, expose their creations, memories, write down different stories, were on the facilitators' agenda.

We focused on group dynamics, creating and strengthening teams. We also worked on developing creativity, increasing confidence and the courage to express themselves. 

At this stage, we insisted on the importance of intra- and inter-personal knowledge.

For the future, we plan a series of activities for community development and discussions about emotions.

Grateful for the energy of the children, the great feedback we receive from them, their parents and teachers.

We love to build, to educate through play!

Project funded under EEA and Norway Grants 2014-2021 under the „Local Development, Poverty Reduction and Increased Roma Inclusion” program implemented by RDSF.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe!

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org