Din nou pe baricade la cursul de “Abilitățile viitorului”
6 Iunie 2022

Grupa a doua de profesori și cadre didactice auxiliare a parcurs Modulul 2 și continuă activitatea pe platforma de e-learning dezvoltată în cadrul proiectului "Aripi spre viitor".

Am lucrat în cadrul echipelor, identificând ce semnificație au cele 4 concepte-abilități care se vor construi și la clasă: comunicare, colaborare, creativitate, gândire critică.

Totodată, au fost abordate provocările și elemente de actualitate în programele remediale de tip a doua șansă, implementarea și intervenția educațională pentru dobândirea abilităților școlare.

Ne-am simțit și mai “acasă” întrucât în grupă de curs sunt și trei colegi de la Școala Gimnazială Ienăchiță Văcărescu București care ne pune la dispoziție spațiul necesar pentru derularea, în bune condiții, a activității de formare. 

Suntem recunoscători domnului director Daniel Cergan pentru ospitalitate! În pauze ne bucurăm de curte și de holul central care acomodează un pian cu coardă, diplomele copiilor și un colț dedicat lui Ienăchiță Văcărescu - primul poet modern muntean și autorul primei gramatici românești.

#aripispreviitor #abilitatileviitorului #educatienonformala #STOPabandonscolar

*Cursul se derulează în cadrul proiectului "Aripi spre viitor" derulat în parteneriat cu Fundația Estuar, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org