S-a încheiat prima sesiune de training în domeniul managementului de proiecte dedicată membrilor SernioriNET
7 Iunie 2022

În perioada 10-29 mai, 20 de persoane din cadrul organizatiilor membre SenioriNET au parcurs programul de formare Manager de proiect, finalizat cu susținerea unui examen scris și prezentarea portofoliului.

După cum declară înșiși participanții la curs, aceștia au “primit o adevărată trusă de instrumente pentru o serie de potențiale probleme ce pot apărea în cadrul organizațiilor.” 

“Am înțeles că managementul de proiect presupune talentul de a integra o largă varietate de discipline, în scopul îndeplinirii unor obiective complexe.” 

Rolul de manager de proiect este esențial pentru eficientizarea rezultatelor. Din poziția de specialist, acesta decide căile de urmat pentru implementarea cu succes a proiectului.

Pe scurt, despre etapele managementului de proiect: 

- identificarea nevoilor

- stabilirea de obiective definite clar și realizabile

- balansarea echilibrului scop – calitate – timp – buget

- adaptarea permanenta a planificării

Entuziasmul, ideile inovative și spiritul de echipă ale celor prezenți în grupa de curs, ne bucură și ne motivează în a livra programe de formare utile și de calitate, în continuare.

***Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants

Proiectul este derulat de Confederația Caritas România în parteneriat cu Asociația Four Change, Fundația de Sprijin Comunitar și Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj și beneficiază de o finanțare în valoare de 247.229 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

_ _

Between 10-29 May, 20 people from SenioriNET member organisations completed the Project Manager training programme, which ended with a written exam and portfolio presentation.

According to the course participants themselves, they "received a real toolkit for a range of potential problems that can arise in organisations." 

"I understood that project management requires the talent to integrate a wide variety of disciplines in order to meet complex objectives." 

The role of project manager is critical to streamlining results. From a specialist position, he or she decides on the pathways to successful project implementation.

In short, about the stages of project management: 

- identifying needs

- setting clearly defined and achievable objectives

- balancing goal - quality - time - budget

- continuous adaptation of planning

The enthusiasm, innovative ideas and team spirit of those present in the course group, we enjoy and motivate us to deliver useful and quality training programmes in the future.

*Working together for an inclusive Europe!

The project is implemented by Caritas Romania Confederation in partnership with Four Change Association, Community Support Foundation and Caritas Metropolitan Greek-Catholic Blaj Association and benefits from a 247,229 euros grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liehtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The content of this page does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org.

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org