Ateliere lunii iulie cu beneficiarii de a doua șansă
26 Iulie 2022

Noi tematici au fost abordate în decursul lunii iulie, cu beneficiarii de la atelierele de educație non-formală derulate în școlile din București, în cadrul proiectului “Aripi spre viitor”.

- Storytelling despre talentele lor, ce anume fac cu plăcere și de ce abilități au nevoie pentru asta?

- Cetățenie activă, când/cui/cum te poți adresa diverselor instituții, în afară de școală?

- Ce înseamnă școala, în cine avem încredere, care ne sunt persoanele-model, ce contează pentru noi în viață, principii/valori personale/de grup.

 

*Proiect cofinațat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și derulat în parteneriat cu Fundația Estuar, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org