Nu-i așa că vă era dor de copiii din comunitățile defavorizate cu care ne vedem lunar?
23 August 2022

August a fost plin de experiențe noi! Am derulat ateliere în care au luat contact cu timpul de descompunere al unor lucruri uzuale din jurul nostru-plastice, baterii, șervețele. 

Cu noile informații, am început să identificăm deșeurile din jur. Apoi, am construit împreună câte un totem, folosind deșeurile identificate.

Cu noi, a fost și Madalina Petrencu de la TRUPA SUFLETEL, care ne-a condus în lumea basmelor și a actoriei.

Am construit împreună povești...am îmbinat costume, păpuși și alte elemente de actorie, pentru a găsi cea mai creativă formă în care natura ar putea fi personajul pozitiv.

*Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale

Proiect finanțat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și derulat în parteneriat cu Fundatia Estuar și DGASPC Giurgiu (Punte Dgaspc Giurgiu).

www.eeagrants.org|www.eeagrants.ro|www.norwaygrants.org

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!

Operator de program Fondul Roman de Dezvoltare Sociala - FRDS

_ _

Didn't you miss the children from disadvantaged communities that we see on a monthly basis?

August was full of new experiences! We ran workshops where children got in touch with the time it takes to break down common things around us - plastics, batteries, tissues. 

With the new information, we started to identify the waste around us. We then built a totem pole together using the waste we found.

Joining us was Mădălina Petrencu from Trupa Suflețel, who took us into the world of fairy tales and acting.

We built stories together...combined costumes, puppets and other acting elements in order to find the most creative form in which nature could be the positive character.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe!

"Dezvoltăm rețele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România"
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul fondului ONG România
Perioada de implementare: martie 2014 - aprilie 2016

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială
a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii
și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org